Verkkommentarer av Yngve Bernhardsson

Verkkommentarer till 501 verk av 104 tonsättare finns i den här samlingen. Här kan du som ska skriva programblad, utan kostnad, ladda hem och använda verkkommentarer. Du kan också få information om ensembleformer, musikuttryck av olika slag och en kort formlära.

Guide till kammarmusiken av Yngve Bernhardsson
Det är fritt att använda dessa texter när du exempelvis ska skriva programblad eller liknande. Tänk på att ange källan om du inte bara hämtar fakta som är allmän egendom, utan använder texten eller delar av den såsom den är skriven. Asterisk * framför verk markerar texter som av upphovsrättsliga skäl saknar notexempel.

The author is very grateful to Editio Musica, Budapest, to Universal Edition, Vienna, and to Edition Wilhelm Hansen AS, København for their kind permission to allow free reproduction of musical examples in the analyses of Bartók’s String Quartet No1 (EM), Bartók’s String Quartets No 2-5, Strauss’ Violin Sonata and Piano Quartet, Schoenberg’s String Quartet No 2, and Verklärte Nacht (UE), Poulenc’s Sonate pour violoncelle et piano, Sonata for clarinet and piano, Trio for piano, oboe and bassoon and Sextet for piano and Wind instruments (EWH)

Har du kommentarer till innehållet? Kontakta Yngve Bernhardsson här.

Följande verkkommentarer har lagts till den 9 nov 2020:

Beethoven (VII)Pianosonat nr 8 op. 13 “Pathetique”
Pianosonat nr 21 op. 53 “Waldstein”
Pianosonat nr 23 op. 57 Appassionata
Pianosonat nr 32 op. 111
CatoireViolinsonat nr 2 ”Poem”
Debussy (II)Image II
Estamps
MozartSerenad för 12 blåsare och kontrabas B-dur K361
Schubert (IV)Pianosonat B-dur D960
Fantasi f-moll D940
Impromtun op. 90 D899
Schumann, R (III)Pianosonat op. 11
Kreisleriana op. 16
Fantasi op. 17
Waldszenen op. 82
Stenhammar, W (II)Sensommarnätter op 33

Introduktion
Förteckning över de verk som guiden omfattar


Yngve har varit lärare i kemi, biologi och naturkunskap. I sin ungdom spelade han trumpet på amatör­nivå, mest jazz. Under universitetsåren i Lund spelade han oboe, i Akademiska kapellet. Efter pensio­neringen läste han musikvetenskap i Lund och en kurs i formlära på Musikhögskolan i Malmö. Han saknade en kammarmusikhandledning på svenska och insåg till sist att han var tvungen att skriva en själv. Resultatet blev dessa verkskommentarer, som påbörjades 2005. Sedan 2011 är han styrelse­ledamot i Lunds kammarmusiksällskap.