Verkkommentarer av Yngve Bernhardsson

Verkkommentarer till 451 verk av 97 tonsättare finns i den här samlingen. Här kan du som ska skriva programblad, utan kostnad, ladda hem och använda verkkommentarer. Du kan också få information om ensembleformer, musikuttryck av olika slag och en kort formlära.

Guide till kammarmusiken av Yngve Bernhardsson
Det är fritt att använda dessa texter när du exempelvis ska skriva programblad eller liknande. Tänk på att ange källan om du inte bara hämtar fakta som är allmän egendom, utan använder texten eller delar av den såsom den är skriven. Asterisk * framför verk markerar texter som av upphovsrättsliga skäl saknar notexempel.

The author is very grateful to Editio Musica, Budapest, to Universal Edition, Vienna, and to Edition Wilhelm Hansen AS, København for their kind permission to allow free reproduction of musical examples in the analyses of Bartók’s String Quartet No1 (EM), Bartók’s String Quartets No 2-5, Strauss’ Violin Sonata and Piano Quartet, Schoenberg’s String Quartet No 2, and Verklärte Nacht (UE), Poulenc’s Sonate pour violoncelle et piano, Sonata for clarinet and piano, Trio for piano, oboe and bassoon and Sextet for piano and Wind instruments (EWH)

Har du kommentarer till innehållet? Kontakta Yngve Bernhardsson här.

Följande verkkommentarer har lagts till den 4 november 2019:

BeethovenCellosonat nr 1 op. 5:1
Cellosonat nr 2 op. 5:2
Bolulanger, LiliDeux Morceaux  för violin och piano
D’un matin de printemps (för pianotrio)
Dún soir triste (för pinotrio)  
DvorakRomantiska stycken op 75 (vn och po)
Terzetto op 74 (för två violiner och viola)
HaydnStråkkvartett op. 33:4
Stråkkvartett op 54:3
Stråkkvartett op 64:1
Stråkkvartett op 64:3
Stråkkvartett op 71:2 
MartucciCellosonat op. 52
Textreviderad:Mendelssohn II 

Introduktion
Förteckning över de verk som guiden omfattar


Yngve har varit lärare i kemi, biologi och naturkunskap. I sin ungdom spelade han trumpet på amatör­nivå, mest jazz. Under universitetsåren i Lund spelade han oboe, i Akademiska kapellet. Efter pensio­neringen läste han musikvetenskap i Lund och en kurs i formlära på Musikhögskolan i Malmö. Han saknade en kammarmusikhandledning på svenska och insåg till sist att han var tvungen att skriva en själv. Resultatet blev dessa verkskommentarer, som påbörjades 2005. Sedan 2011 är han styrelse­ledamot i Lunds kammarmusiksällskap.