Verkkommentarer av Yngve Bernhardsson

Verkkommentarer till 613 verk av 125 tonsättare finns i den här samlingen.

Här kan du som ska skriva programblad, utan kostnad, ladda hem och använda verkkommentarer. Du kan också få information om ensembleformer, musikuttryck av olika slag och en kort formlära. I länkad förteckning nedan kan du se vilka verk som guiden omfattar samt i vilken länkad pdf i registret som du hittar verket.

Guide till kammarmusiken av Yngve Bernhardsson
Det är fritt att använda dessa texter när du exempelvis ska skriva programblad eller liknande. Tänk på att ange källan om du inte bara hämtar fakta som är allmän egendom, utan använder texten eller delar av den såsom den är skriven. Asterisk * framför verk markerar texter som av upphovsrättsliga skäl saknar notexempel.

The author is very grateful to Editio Musica, Budapest, to Universal Edition, Vienna, and to Edition Wilhelm Hansen AS, København for their kind permission to allow free reproduction of musical examples in the analyses of Bartók’s String Quartet No1 (EM), Bartók’s String Quartets No 2-5, Strauss’ Violin Sonata and Piano Quartet, Schoenberg’s String Quartet No 2, and Verklärte Nacht (UE), Poulenc’s Sonate pour violoncelle et piano, Sonata for clarinet and piano, Trio for piano, oboe and bassoon and Sextet for piano and Wind instruments (EWH)

Har du kommentarer till innehållet? Kontakta Yngve Bernhardsson här.

Följande verkkommentarer har lagts till 13 mars, 2024

BrahmsNågra kända sånger, Wiegenlied op. 49:4, Meine Liebe ist grün op. 63:5, Vergebliches Ständchen op. 84:4, Feldeinsamkeit op. 86:2, Sapphische Ode op. 94:4, Wie Melodien zieht es op. 105:1, Immer leiser wird mein Schlummer op. 105:2, Mädchenlied op. 107:5
Fuchs                            Stråktrio A-dur op. 94, Sonat för viola och piano op. 86
MozartViolinsonat K 302, K 303, K 305, K 306, K 296, K 376, K 380
ProkofjevViolinsonat nr. 1

Introduktion

Förteckning över de verk som guiden omfattar
(Tips! Använd dig av länken till förteckningen ovan om du söker en verkkommentar från ett verk av en särskild tonsättare)


Yngve har varit lärare i kemi, biologi och naturkunskap. I sin ungdom spelade han trumpet på amatör­nivå, mest jazz. Under universitetsåren i Lund spelade han oboe, i Akademiska kapellet. Efter pensio­neringen läste han musikvetenskap i Lund och en kurs i formlära på Musikhögskolan i Malmö. Han saknade en kammarmusikhandledning på svenska och insåg till sist att han var tvungen att skriva en själv. Resultatet blev dessa verkskommentarer, som påbörjades 2005. Under åren 2011-22 var Yngve styrelseledamot i Lunds kammarmusiksällskap.