Verkkommentarer av Yngve Bernhardsson

Verkkommentarer till 514 verk av 105 tonsättare finns i den här samlingen. Här kan du som ska skriva programblad, utan kostnad, ladda hem och använda verkkommentarer. Du kan också få information om ensembleformer, musikuttryck av olika slag och en kort formlära.

Guide till kammarmusiken av Yngve Bernhardsson
Det är fritt att använda dessa texter när du exempelvis ska skriva programblad eller liknande. Tänk på att ange källan om du inte bara hämtar fakta som är allmän egendom, utan använder texten eller delar av den såsom den är skriven. Asterisk * framför verk markerar texter som av upphovsrättsliga skäl saknar notexempel.

The author is very grateful to Editio Musica, Budapest, to Universal Edition, Vienna, and to Edition Wilhelm Hansen AS, København for their kind permission to allow free reproduction of musical examples in the analyses of Bartók’s String Quartet No1 (EM), Bartók’s String Quartets No 2-5, Strauss’ Violin Sonata and Piano Quartet, Schoenberg’s String Quartet No 2, and Verklärte Nacht (UE), Poulenc’s Sonate pour violoncelle et piano, Sonata for clarinet and piano, Trio for piano, oboe and bassoon and Sextet for piano and Wind instruments (EWH)

Har du kommentarer till innehållet? Kontakta Yngve Bernhardsson här.

Följande verkkommentarer har lagts till 1 juni, 2021:

Arriaga, Juan C de – Stråkkvartetter nr 1 d-moll, Stråkkvartetter nr 3 Ess-dur
Beethoven (VII) – Pianosonat nr 14 ciss-moll op 27:2 (Månskenssonaten, Pianosonat nr 17 d-moll op 31:2 (Stormen), Pianosonat nr 26 Ess-dur op 81a (Lebewohl-sonaten)
Mahler – Fünf Rückertlieder
Mayer, Emelie – Stråkkvartett g-moll op 14
Mozart (V) – Grande Sestetto Concertante Ess-dur K364
Rimskij-Korsakov – Sextett
Saint-Saëns – Stråkkvartetter nr 1, Stråkkvartett nr 2
Schumann, Robert (III) – Carnaval

Introduktion
Förteckning över de verk som guiden omfattar


Yngve har varit lärare i kemi, biologi och naturkunskap. I sin ungdom spelade han trumpet på amatör­nivå, mest jazz. Under universitetsåren i Lund spelade han oboe, i Akademiska kapellet. Efter pensio­neringen läste han musikvetenskap i Lund och en kurs i formlära på Musikhögskolan i Malmö. Han saknade en kammarmusikhandledning på svenska och insåg till sist att han var tvungen att skriva en själv. Resultatet blev dessa verkskommentarer, som påbörjades 2005. Sedan 2011 är han styrelse­ledamot i Lunds kammarmusiksällskap.