ÅRSMÖTE: Söndag 24 mars 13:30 Västerås Konserthus

Den stadgeenliga kallelsen till våra medlemmar har skickats ut 6 december 2023 via mail.

Årsmötet 2024 äger rum i söndagen den 24 mars kl 13.30 i Västerås Konserthus.

Underlag till årsmötet kommer att finnas på förbundets hemsida i februari.

Har du något ärende att ta upp på årsmötet måste det vara oss tillhanda senast 1 mars.

Anmälan till Årsmötet. Sista anmälningsdag 8 mars.
Endast en person anmäls per formulär. Vid flera deltagare, gör en separat anmälan per person.

Vid ev. förändringar av kontaktperson, adress, e-post el. dyl. hos er, ber vi er meddela vårt kansli detta.

MAIS arrangörsträff är 23-24 mars lunch till lunch i Västerås Konserthus. Våra medlemmar kan få delta gratis samt få mat och logi om man deltar på arrangörsträffen. Mer information och Anmälan till arrangörsträffen.

Årsmöteshandlingar
Kommer att publiceras här.