ÅRSMÖTE: Söndag 24 mars 13:30 Västerås Konserthus

Den stadgeenliga kallelsen till våra medlemmar har skickats ut 6 december 2023 via mail.

Årsmötet 2024 äger rum i söndagen den 24 mars kl 13.30 i Västerås Konserthus.

Underlag till årsmötet kommer att finnas på förbundets hemsida i februari.

Har du något ärende att ta upp på årsmötet måste det vara oss tillhanda senast 1 mars.

Anmälan till Årsmötet. Sista anmälningsdag 8 mars.
Endast en person anmäls per formulär. Vid flera deltagare, gör en separat anmälan per person.

Vid ev. förändringar av kontaktperson, adress, e-post el. dyl. hos er, ber vi er meddela vårt kansli detta.

MAIS arrangörsträff är 23-24 mars lunch till lunch i Västerås Konserthus. Våra medlemmar kan få delta gratis samt få mat och logi om man deltar på arrangörsträffen. Mer information och Anmälan till arrangörsträffen.

Årsmöteshandlingar
Dagordning
Valberedningens förslag
Revisionsberättelse förbundsrevisor
Revisionsberättelse
Årsredovisning 2023
Verksamhetsplan 2024
Förslag på arvoden styrelsen 2024
Förslag till budget 2024