Ansök till Ung & Lovande 2025

For information in english see application below.

Biennalen Ung & Lovande har arrangerats sedan 1992 och är Sveriges största tävling i kammarmusik. Tävlingen riktar sig till unga musikstuderande på masternivå. Segrande ensemble belönas med en landsomfattande turné.

Några av de musiker och ensembler som medverkat i biennalen genom åren är Martin Fröst, Malena Ernman, Kungsbacka Piano Trio, Dahlkvistkvartetten och Weberkvartetten. 2023 års vinnare av Ung & Lovande var Monbijoukvartetten från Musikhögskolan i Malmö och Norges Musikkhøgskole i Oslo. Kvartetten genomför sin vinnarturné under hösten 2024.

Till 2025 års upplaga söker vi nu musikstuderande födda tidigast 1995. Sökande ska studera vid svensk musikhögskola på masternivå eller motsvarande. Om sökande studerar utomlands ska denna vara svensk medborgare.

Sökande ensemble kan vara allt från duo till kvintett, det vill säga två till fem musiker. Då vi genom åren tagit emot många ansökningar från duos vill vi särskilt inspirera större ensembler att söka till tävlingen. Om den musikaliska kvaliteten mellan en duo och en större ensemble bedöms som likvärdig får den större ensemblen förtur. För att ytterligare underlätta att bilda en större ensemble tillåter vi att en (1) av medlemmarna i ensemblen har slutfört sina musikstudier (även denna medlem ska vara född tidigast 1995). Vidare kan även en (1) av medlemmarna i sökande större ensemble studera på kandidatnivå.

Fem ensembler väljs under senhösten ut av en jury för att delta i finalen. Utifrån inskickade inspelningar från de sökande bedömer juryn teknik, musikalisk tolkning och samspel. Val av hur tonsättare och verk kombineras kan också påverka bedömningen. Inspelningarna är anonyma för juryn. I urvalsjuryn ingår Helena Ha-Young Sul, Kammarmusikförbundet, Björn Eriksson, Västmanlandsmusiken och Annasara Lundgren, Musik i Syd.

Kammarmusikförbundet organiserar mer än 110 kammarmusikföreningar i Sverige, från Luleå i norr till Lund i söder. Varje förening arrangerar flera konserter per år där huvudsakligen frilansmusiker engageras. Det är hos några av dessa föreningar vinnarna av Ung & Lovande kommer att göra sin turné, som arrangeras av Västmanlandsmusiken och Musik i Syd.

Ung & Lovande arrangeras av Kammarmusikförbundet i samarbete med Västmanlandsmusiken och Musik i Syd, med stöd av Kulturrådet.

Vem som blir nästa vinnare av Ung & Lovande avgörs 10-11 maj, 2025, i Västerås Konserthus

Ansökan ska vara inne senast 1 november, 2024.

Svar på vilka sökande ensembler som har gått vidare ges senast 9 december.

Till ansökan/To application – Ung & Lovande 2025