Kammarmusikförbundets styrelse

Kammarmusikförbundets ordförande och styrelse väljs av årsmötet. Varje ledamot väljs för två år. Styrelsen träffas 4-5 gånger per år och fördelar inom sig arbetsuppgifterna förutom ordförandeskapet.

Förbundsordförande
Kajsa Wejryd E-post

Vice förbundsordförande
Boel Adler E-post

Förbundssekreterare
Sonja Arnelöf E-post

Ledamot
Ingrid Emanuelsson E-post

Ledamot
Tobias Granmo E-post

Ledamot
Helena Ha-Young Sul E-post

Ledamot
Lennart Åkermark E-post

Första styrelsemötet på Zoom.