Kammarmusikförbundets styrelse

Kammarmusikförbundets ordförande och styrelse väljs av årsmötet. Varje ledamot väljs för två år. Styrelsen träffas 4-5 gånger per år och fördelar inom sig arbetsuppgifterna förutom ordförandeskapet.

Förbundsordförande
Kajsa Wejryd 
E-post
Kajsa är pensionerad lärare och skolledare. De sista åren arbetade hon som gymnasiechef i Uppsala. Kajsa har varit vice ordförande i Musik i Syd och sitter nu i styrelsen för Musik i Uppland samt som ordförande i Skinnskattebergs Kammarmusikförening. För Kajsa är musik en nödvändig del av livet och kammarmusiken en fantastisk musikgenre att värna. Ordförande i Kammarmusikförbundet sedan 2019.

Kontaktperson för medlemmar i region: Sörmland, Östergötland, Kronoberg, Värmland, Västmanland, Dalarna.

Vice förbundsordförande
Lennart Åkermark 
E-post
Lennart pensionerades 2018 från arbetet som musikchef för Nordiska Kammarorkestern och Musik Västernorrland. Efter en period i Göteborg och Frösundakvintetten återvände Lennart till Sollefteå. Han var med och grundade en professionell ensemble som hette Nordiaensemblen, det som idag heter Nordiska Kammarensemblen. Lennart har genomdrivit idéer, organiserat, lobbat och arbetat för att bygga det Västernorrländska musiklivet.

Kontaktperson för medlemmar i region Gävleborg, Västernorrland, Jämtland & Härjedalen, Västerbotten, Norrbotten, Åland.

Förbundssekreterare
Sonja Arnelöf

E-post
Sonja har jobbat som kommunikatör, senast som konsult på Gullers Grupp. Sonja har efter pensionen haft ett eget företag inom kommunikationsrådgivning. Hon är aktiv i Nora/Bergslagens Kammarmusikförening. Sonja spelar violin/kammarmusik och är medlem i Mazerska kvartettsällskapet i Stockholm.

Kontaktperson för medlemmar i region Stockholm, Uppsala, Gotland, Örebro.

Ledamot
Hélène Lindahl
E-post

Ledamot
Tobias Granmo
E-post
Tobias är universitetslektor på Högskolan för scen och musik vid Göteborgs Universitet, där han undervisar i violin. Tobias är dessutom ansvarig för kammarmusikutbildningen vid samma lärosäte. Under åren 2011–17 var han studierektor för den klassiska musiken. Han är också gästlärare vid en rad andra europeiska lärosäten. Sedan 2018 är Tobias ledamot i styrelsen för Göteborgs Kammarmusikförening och även i styrelsen för FRONTSIDE, Gothenburg International Chamber Music Festival.

Kontaktperson för medlemmar i region Västra Götaland.

Ledamot
Helena Ha-Young Sul 
E-post
Helena började spela piano vid 5 års ålder och har sedan dess vunnit pris i åtskilliga nationella och internationella pianotävlingar bland annat första pris för solo-pianister vid Kungliga Musikaliska Akademien i Stockholm. Helena Ha-Young varvar konsertturnéer och undervisning runt om i landet och världen. På hemmaplan är hon även initiativtagare och konstnärlig ledare för Göteborgs Pianofestival.

Kontaktperson för medlemmar i region Västra Götaland och Kalmar Län.

Ledamot
Perry Göransson

E-post

Foto: Vanessa Labañino och Jörgen Wade