Kammarmusikförbundets styrelse

Kammarmusikförbundets ordförande och styrelse väljs av årsmötet. Varje ledamot väljs för två år. Styrelsen träffas 4-5 gånger per år och fördelar inom sig arbetsuppgifterna förutom ordförandeskapet.

Förbundsordförande
Kajsa Wejryd E-post

Vice förbundsordförande & förbundssekreterare
Cathja Mörner E-post

Ledamot
Åke Mattsson E-post

Ledamot
Sven Lindskog E-post

Ledamot
Helena Ha-Young Sul E-post

Ledamot
Ingrid Emanuelsson E-post

Ledamot
Boel Adler E-post