Kammarmusikförbundets integritetspolicy

Med anledning av GDPR – de nya reglerna för användningen av personuppgifter – har Kammarmusikförbundets styrelse arbetat fram en policy för att skydda medlemsföreningarnas integritet.

Kammarmusikförbundet värnar om din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur Kammarmusikförbundet samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot förbundet och hur du kan göra dina rättigheter gällande.
Du kan alltid kontakta Kammarmusikförbundet vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på kansli (at) kammarmusikforbundet.se.

Genom att använda Kammarmusikförbundets tjänster accepterar du vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Kammarmusikförbundet använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår integritetspolicy innan du använder våra tjänster.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster, t ex medlemsförmåner, nyhetsbrev eller verktyg för konsertstatistik, behöver vi använda dina personuppgifter. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Kammarmusikförbundet använder personuppgifter för ändamål kopplade till vår verksamhet.

Varifrån kommer de personuppgifter som Kammarmusikförbundet använder?

De hämtas direkt från dig som medlem, som prenumerant på nyhetsbrev eller som deltagare i den verksamhet som bedrivs av förbundet.

Vilka kategorier av personuppgifter använder Kammarmusikförbundet?

De kan delas in i följande kategorier:

Personuppgifter till Kammarmusikförbundets medlemsorganisationer

 • Namn och adressuppgifter samt e-postadress. Ett medlemskap i Kammarmusikförbundet innebär att medlemsorganisationens personuppgifter till kontaktperson samt eventuella förtroendevalda lämnas till Kammarmusikförbundet.

Prenumerationer på nyhetsutskick. I vårt register för nyhetsutskick finns

 • Namn och e-postadresser till kontaktpersoner och/eller förtroendevalda i Kammarmusikförbundets medlemsorganisationer.
 • Namn och e-postadresser till samverkanspartner vars uppgifter finns tillgängliga på offentliga hemsidor.
 • Namn och e-postadresser till övriga intressenter som själva valt att prenumerera på våra nyhetsutskick.

Alla våra nyhetsutskick innehåller en länk för avregistrering.

Hemsidesrelaterade uppgifter

Kammarmusikförbundet presenterar sina medlemsföreningar med länk till respektive hemsida, i den mån sådan finns, på sin hemsida www.kammarmusikforbundet.se

För vilka ändamål används dina personuppgifter?

Dina uppgifter används enbart utifrån de behov som finns inom Kammarmusikförbundets verksamhet. Exempel är administration av medlemsregister, distribution av nyhetsbrev och andra former av kommunikation till dig som medlem, samarbetspartner eller övrig intressent. Mer specifikt kan behandling av dina uppgifter ske för följande ändamål:

 • Administration av medlemsregister och medlemsförmåner inom förbundet
 • Distribution av nyhetsbrev
 • Marknadsföring av Kammarmusikförbundets verksamhet
 • Kontaktförmedling inom kammarmusiklivet

Vilka kan Kammarmusikförbundet komma att dela dina personuppgifter med?

Vill du få närmare information om externa parter som dina uppgifter kan komma att lämnas ut till, var vänlig kontakta förbundets kansli.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Insamlade personuppgifter lagras eller används så länge du är medlem i Kammarmusikförbundet eller prenumererar på vårt nyhetsbrev. Därutöver kan viss information sparas ytterligare en tid beroende på de bokförings- och arkivregler som gäller för Kammarmusikförbundets verksamhet.

Var finns dina personuppgifter?

Kammarmusikförbundet lagrar och använder personuppgifter i flera olika system, i medlems- och kontaktregister, i register för att skicka nyhetsbrev samt i kansliets e-postsystem och telefonkontakter. Kammarmusikförbundet lagrar och behandlar personuppgifter i Sverige.

Datasäkerhet

Vi följer generella normer vad gäller datasäkerhet för att skydda informationen som du delar med oss. Detta gäller både i överföring, användning och lagring. Ingen informationsöverföring på Internet är dock 100% säker. Vi strävar efter att skydda din personliga information, men vi kan inte garantera full säkerhet.

Dina rättigheter

 • Rätten att bli informerad.
  Du har rätt att få information om vilka personuppgifter Kammarmusikförbundet har om dig, om hur vi använder dem och vilka mottagare som uppgifterna lämnas ut till. Om du som registrerad motsätter dig viss användning av dina personuppgifter, kan du skriftligen meddela detta till kansli (at) kammarmusikforbundet.se. Kammarmusikförbundet kommer då att göra en intresseavvägning och meddela dig resultatet av denna prövning.
 • Rätten att få information ändrad.
  Vill du ändra eller komplettera några av dina personuppgifter kan du göra det genom att kontakta kansli (at) kammarmusikforbundet.se
 • Rätten att få sina uppgifter raderade.
  Du har rätt att få dina uppgifter raderade i de fall de inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade. Du kan i vissa fall ha rätt att kräva att Kammarmusikförbundet begränsar behandlingen av uppgifterna ifråga.

Läs om alla dina rättigheter på Datainspektionens hemsida (Datainspektionen.se)

Kontakta oss

Vill du veta mer om Kammarmusikförbundets användning av personuppgifter kan du kontakta kansli (at) kammarmusikforbundet.se

Denna integritetspolicy uppdaterades senast 2018-09-01