Tidigare årsmöten

Årsmötet 2023

Årsmötet 2023 ägde rum i lördagen den 6 maj kl 10.00, Lilla konsertsalen i Västerås Konserthus.

Årsmöteshandlingar
Dagordning
Årsredovisning 2022
Valberedningens förslag
Revisionsberättelse 2022
Revisionsberättelse förbundsrevisor
Verksamhetsplan 2023/2024
Förslag budget 2023
Hållbara konserter

Protokoll Årsmöte 2023

Årsmötet 2022

Kammarmusikförbundets årsmöte 2022 ägde rum i Göteborg på Artisten, lördagen den 23 april.

Läs nyheten om årsmötet.

Dagordning
Årsredovisning 2021
Valberedningens förslag
Revisionsberättelse 2021
Revisionsberättelse förbundsrevisor 
Verksamhetsplan 2022/2023

Årsmötet 2021

Kammarmusikförbundets årsmöte 2021 ägde rum digitalt
lördagen den 17 april.

Läs nyheten om årsmötet.

Årsmötesprotokoll 2021
Valberedningens förslag
Årsredovisning 2020
Revisionsberättelse 2020
Förbundsrevisorns berättelse 2020
Verksamhetsplan 2021-2026

Årsmötet 2020

Kammarmusikförbundets årsmöte 2020 ägde rum digitalt
lördagen den 25 april.

Läs nyheten om årsmötet.

Årsmötesprotokoll 2020
Verksamhetsplan 2020
Verksamhetsplan 2021 – 2023
Årsredovisning 2019
Revisionsberättelse
Valberedningens förslag
Valberedning, presentation

Årsmöte 2019

Årsmötesprotokoll 2019