Hjälpmedel

Nya dataskyddslagen GDPR

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddslagen GDPR i kraft. Lagen påverkar hur alla företag och organisationer hanterar personuppgifter, och den kräver en hel del förändringar. Den nya lagen påverkar bland annat hur personuppgifter samlas in, lagras, används, delas och tas bort. Varje steg måste dokumenteras, och varje person har rätt att bestämma exakt hur hans/hennes uppgifter ska hanteras. Läs mer här

Kammarmusikförbundets integritetspolicy med anledning av GDPR 


Zoom-lathund

Zoom är en tjänst för video-konferens. Tjänsten är gratis för alla användare och för möten som inte är längre än 40 minuter. Förbundet har ett Zoom-konto så om ni har ett möte som är längre än 40 minuter kan ni använda förbundets konto. Kontakta kansliet: kansli(at)kammarmusikforbundet.se

Att installera Zoom.
Delta på Zoom-möte utan att ha Zoom installerat.
Delta på Zoom-möte via padda/telefon.
Instruktioner inför årsmötet på Zoom.

Lathund för Zoom-möte

Lathund för Zoom-möte – ordförande/mötesvärd


Arrangörshandbok

Arrangörshandboken är en guide med tips och råd till alla som vill arrangera levande musik – konserter, klubbar, festivaler etc. Den riktar sig till alla åldrar, alla genrer och alla nivåer; nybörjare såväl som vana arrangörer som vill utveckla sitt arrangerande. 

Meddelande från Statens Kulturråd om att använda deras logotype. 

Vi skulle vilja påminna alla arrangörer som får verksamhetsbidrag att det på relevant informationsmaterial framgår att verksamheten får stöd från Kulturrådet. Detta gäller även arrangörernas hemsidor. Kulturrådets logotyper kan laddas ner här.


KMF:s logotyp i olika format


Reseräkning

Använd denna blankett när du fyller i dina reseräkningar
(när det gäller resan för ombud till årsmötet Västerås ersätts den summa som överstiger 600 kr, med ett maxbelopp på 1300 kr)


Tillgänglighet

Riktlinjer för tillgänglighet och lätt avhjälpta hinder

Kulturrådet har beslutat att alla som arrangerar publik verksamhet och som får statsbidrag ska ha information om tillgängligheten till sitt arrangemang på sin webbplats, i sociala medier eller fristående evenemangskalendrar som används, senast 2016. 

Exempel på information om tillgänglighet 

De organisationer/föreningar som har egen lokal för publik verksamhet ska åtgärda så kallade enkelt avhjälpta hinder i sina publika lokaler senast under 2016. 

Läs mer om enkelt avhjälpta hinder


Om Kalendariet

Info om hur du kan lägga upp dina programpunkter i kalendariet kommer snart.