Skip to main content

Klimatriktlinjer – Hållbar konsertverksamhet

Underlag till fortsatta diskussioner i de lokala kammarmusikföreningarna

Ladda ned dokumentet som pdf

I likhet med alla andra samhällsaktörer måste även konsertarrangörer bidra till miljö- och klimatomställningen. Konsertföreningar och kammarmusikföreningar kan bidra till Sveriges nationella miljö- och klimatarbete främst genom att inrikta sig på

– miljö- och klimatanpassade transportval hos ensembler och artister som engageras
– miljö- och klimatoptimering av de anlitade ensemblernas/artisternas turnéplanering
– föreningens upphandling av varor och tjänster
– föreningens interna arbete inklusive resor och transporter
– miljö- och klimatanpassning av publikens resor
– utarbetande av en hållbarhetspolicy
– marknadsföring som en konsertarrangör med uttalade hållbarhetsambitioner – information till andra som har intresse av föreningen

Kammarmusik är i grunden en mycket hållbar verksamhet. Konsertverksamhetens användning av el, energi, vatten och andra naturresurser är mycket liten. I vissa fall använder man sig av instrument som har stått i musikens tjänst i flera hundra år. Likaså kan kammarmusik husera i lokaler med mycket lång kontinuitet och som också sambrukas med aktörer inom flera andra kultursektorer.

Dagens konsertproduktioner bygger emellertid på att arrangörerna anlitar artister som i många fall reser mycket långt. Internationella artister använder i stor utsträckning flyg. Och resor inom landet sker vanligen med fossilbaserade färdmedel. Uppskattningsvis står resor för en helt dominerande andel av enkammarmusikförenings klimatpåverkan. Detta är inte hållbart.

Turnéresor planeras inte alltid på ett sätt som minimerar transporternas miljö- och klimatbelastning. Här kan arrangörerna bidra genom att stimulera till en mer hållbarhetsanpassad transportlogistik.

Vad gäller inköp av varor och tjänster kan arrangörsföreningarna göra en avsevärd hållbarhetsinsats genom att ställa adekvata miljö- och klimatkrav i upphandlingen.Detta sätter press på leverantörernas hållbarhetsanpassning, vilket ger ringar på vattnet.

I det interna arbetet kan föreningar göra en viss miljöinsats genom resurseffektiv materialanvändning och val av klimatanpassade transporter. Föreningar kan också försöka stimulera publiken att samåka eller använda allmänna färdmedel.

………………………………………………………………………………………………..

Kammarmusikförbundet vill med detta uppmuntra sina medlemsföreningar att intensifiera sitt hållbarhetsarbete. Vi är emellertid medvetna om att alla föreningar har lokala och individuella förutsättningar. Föreningarnas strategi och upplägg av hållbarhetsarbetet måste naturligtvis få bestämmas lokalt. Forskning visar att förändringar har större chans att få genomslag om arbetet drivs av dem som påverkas av förändringen, eller att de åtminstone har en aktiv roll i förändringsarbetet. Det är i vårt fall troligen en framgångsfaktor om publiken införlivas i diskussionerna.

Några tips till föreningarna:

 • Fundera kring artisternas turnéupplägg och transportval
 • Sök påverka agentorganisationer att optimera artisternas turnélogistik
 • Fundera över publikens färdmedelsval, samåkning etc
 • Sök samarbete med miljö- och klimatcertifierade biluthyrare och transportfirmor
 • Ställ miljökrav i upphandlingen av varor och tjänster
 • Utse en hållbarhetsansvarig
 • Utarbeta en hållbarhetspolicy
 • Fundera kring ytterligare miljöanpassning av föreningens interna arbete
 • Engagera föreningsmedlemmar och publik i hållbarhetsarbetet
 • Utnyttja eventuella möjligheter till samhällssubvention av hållbarhetsarbetet
 • Låt resultat från hållbarhetsarbetet komma till uttryck i årsredovisningen
 • Marknadsför föreningen som en hållbar konsertarrangör
 • Stimulera lokala medier att göra reportage om föreningens hållbarhetsarbete

I arbetsgruppen har följande ingått:

Lennart Folkeson, Varberg Konsertförening, Jakob Koranyi, Fairplay Chamber Music, Helena Sul, Göteborg Pianofestival/Kammarmusikförbundet, Kajsa Wejryd, Skinnskatteberg Kammarmusikförening/Kammarmusikförbundet och Lennart Åkermark, Kammarmusikförbundet

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.  Lär dig mer