Om Kammarmusikförbundet

Kammarmusikförbundet, KMF, är ett ideellt samt politiskt och religiöst obundet förbund grundat 1983. Vi verkar för att stödja och stimulera våra medlemmars arrangörskap och därmed bidra till en breddad arbetsmarknad för tonsättare och musiker.

Vi förenar och breddar Sveriges kammarmusik genom:

  • Ung & Lovande – kammarmusikbiennal, tävling och turné
  • kontakter med Statens kulturråd, länsmusikorganisationer och övriga regionala kulturorganisationer
  • samarbete med musiklivets övriga arrangerande föreningar, bland annat genom Musikarrangörer i samverkan (MAIS) och studieförbundet Kulturens.
  • att arrangera regionala konferenser för att stimulera till samarbete mellan medlemsföreningarna, länsmusiken och andra tänkbara aktörer inom musiklivet
  • remissvar på statliga utredningar
  • att belysa Sveriges kammarmusikliv i nyheter och artiklar