Hur blir min förening medlem?

Vill du bilda en förening och gå med i Kammarmusikförbundet?

• Vi bistår interimsstyrelsen i dess arbete med att förbereda bildandet av föreningen

• Du får hjälp att kontakta länsmusik och kommunens kulturansvariga

• Någon från Kammarmusikförbundet kan vara med då föreningen bildas

Medlemskap kostar 800 kr per år. Kontakta kansliet: kansli[at]kammarmusikforbundet.se

Vill du veta mer? Kontakta Kammarmusikförbundets kansli eller någon i styrelsen.

> Till förbundets stadgar och verksamhetsplan

> Till Skatteverkets förslag för stadgar för ideella föreningar

> Till ett annat exempel på hur man skriver stadgar