Medlem

Kammarmusikförbundet organiserar 102 musikföreningar runt om i Sverige. De flesta arrangerar mestadels klassisk kammarmusik men många kombinerar kammarmusiken med andra musikgenrer. Gemensamt för alla är kärleken till den levande musiken och engagemanget för att ge bra musiker speltillfällen samtidigt som lyssnare kan få starka musikupplevelser på hemmaplan.

På de här sidorna kan du hitta samtliga föreningar som är medlemmar i Kammarmusikförbundet med länk till hemsidan för de föreningar som har sådan.

Du som vill bilda förening och bli medlem får tips om hur du kan gå tillväga.

Du kan hitta information om hur du söker statliga bidrag för din verksamhet.

Här finns också hjälpmedel i ditt arbete som arrangör i form av en arrangörshandbok och ett stort antal verkkommentarer som du kan använda i dina programblad eller i annat informationsmaterial.

Det finns flera fördelar med ett medlemskap

  • Förbundet samverkar med andra riksförbund för att förbättra villkoren för arrangörer och artister
  • Förbundets medlemmar får aktuell information om andra bidrag, om turnéverksamhet m m