Samarbetspartners

Kammarmusikförbundet samverkar med andra riksförbund inom kultursektorn. 

MAIS

MAIS betyder Musikarrangörer i samverkan. Förutom Kammarmusikförbundet ingår Kontaktnätet, Riksförbundet Arrangörer av Nutida Konstmusik (RANK), Riksförbundet för Folkmusik och Dans (RFoD), Svensk Jazz, Sveriges Körförbund, Sveriges Orkesterförbund, Riksförbundet Visan i Sverige (RVS), Sweden Festivals och Musik och Kulturföreningarnas Samarbetsorganisation (MoKS) – 10 rikstäckande organisationer. Tillsammans representerar de närmare 1.500 arrangerande musikföreningar runt om i landet. I föreningarna finns 120.000 enskilda medlemmar och man arrangerar årligen upp emot 10.000 musikarrangemang med mångdubbelt fler arbetstillfällen för i de flesta fall frilansande musiker.

I MAIS styrelse sitter ordföranden och vice ordföranden för Kammarmusikförbundet.

Främst är det genom MAIS som förbundet kan ge sin syn på frågor som berör medlemmarna.

www.mais.se

Kulturens

är ett studieförbund för kulturutövare som bedriver och folkbildningsverksamhet inom sång, musik, dans, teater/drama, filmskapande, bild och form m m. Kulturens arbetar för att alla ska kunna ta del av och utöva kultur i hela landet. Verksamheten bedrivs i form av studiecirklar men Kulturens arrangerar också kulturarrangemang av alla slag.

Kulturens har aderton medlemsorganisationer varav Kammarmusikförbundet är en.

www.kulturens.se

Västmanlandsmusiken & Musik i Syd

Ung & Lovande arrangeras i samarbete med Västmanlandsmusiken och Musik i Syd

https://vastmanlandsmusiken.se
https://www.musikisyd.se/