Välkommen till Kammarmusikförbundet!

Kammarmusikförbundet, KMF, är ett ideellt samt politiskt och religiöst obundet förbund grundat 1983.
Förbundet samlar föreningar som arrangerar kammarmusik i Sverige.

OBS! Vår webserver ska uppdateras vilket kan innebära att sidan inte kommer att fungera under en kortare tid.
Detta meddelande är infört 181111

Aktuellt från förbundet 

Finalisterna klara till Ung och Lovande 2019
Johan Dalene östgötsk stipendiat 2018

Check! - gratis fortbildning för musikarrangörer 10-11 november
Nya regler från Kulturrådet för bidragsansökningar
Minskat förtroende för musiklivets organisationer kan leda till ökad likriktning - brev från Kammarmusikförbundet m fl till Statens Kulturråd
Nya ledamöter i Kammarmusikförbundets styrelse
Per Sundström –ny kansliansvarig på Kammarmusikförbundet
Göran Carlbäck - ständig sekreterare tar farväl
Alla medlemsföreningar berörs av den nya dataskyddslagen GDPR från 25 maj i år
Många nya grepp när kammarmusikföreningarna fick pengar till modigheter

Aktuellt från musiklivet

Andreas Lönnqvist - ny orkesterchef för Musica Vitae
Lena Willemark hedersdoktor i Göteborg
Kvinnors musik i egen festival
Fanny Mendelssohn-Hensels kammarmusik, del 1: Syskonkärlek - Rivalitet

Alla tidigare artiklar 2018

Hjälpmedel

GDPR, arrangörshandbok, KMFs logga, reseräkningsblankett, tillgänglighet, verkkommentarer, om kalendariet

Facebook

Gå till Kammarmusikförbundets Facebook-sida genom att klicka här
På Facebooksidan kan du också läsa Kammarmusikförbundets månatliga nyhetsbrev.

Kansliet

Kammarmusikförbundet Kansli
Per Sundström

Telefon och e-post

072-7018777
kansli (at) kammarmusikforbundet.se