Skip to main content

Vårt verkregister är uppdaterat med kommentarer av elva verk av fyra tonsättare. Här ett utdrag ur Yngve Bernhardssons kommentarer om Brahms solosånger och den mest kända Wiegenlied op. 49:4, i sin svenska översättning mer känd som Nu i ro, slumra in. Övriga verkkommentarer är listade längst ned i denna artikel.

Det är inte förvånande att romantikens tonsättare gärna ville förena två så viktiga uttryck för känsla som poesi och musik. Till skillnad från exempelvis Robert Schumann, följde tondiktningen Johannes Brahms under alla hans aktiva år. Den speglar därför också hans utveckling som tonsättare. Och till skillnad från Schubert och Schumann fick Brahms också möjlighet att komponera sånger även på sin ålders höst. Under åren 1851-96 tillkom hela 196 solosånger under 32 opus-nummer. Det är också påfallande hur Brahms i mycket större utsträckning än sina två föregångare inspirerades av folksånger. I Brahms lieder är det dessutom sångstämman som dominerar; pianots roll är mer ackompanjerande än hos exempelvis Robert Schumann.

Trots att Brahms hade stor kunskap om den tyska litteraturen valde han ofta mindre betydande verk, för sin tonsättning. Hans åsikt var att den stora poesin bara kunde bli sämre om den tonsattes, medan medioker poesi kunde lyftas. För Brahms var poesins förmåga att uttrycka stämningar, som kunde översättas till musik, viktigare än deras litterära kvalitet. Det hindrade inte att han tonsatte poesi även av exempelvis Goethe, Eichendorf och Heine. I Leon Botsteins The Compleat Brahms (1999) finns en fin översikt över Brahms verk, inte bara sångerna.

Wiegenlied op. 49:4 (1868) Vaggsång

Sången ingår i 5 Lieder op. 49. Första strofens text är folkligt förankrad med anonym författare. Andra strofens text är skriven av Georg Scherer (1828-1909), en berömd antologisammanställare av tyska folksånger. Sången utgör den i särklass mest kända av Brahms sånger och är kanske hans mest kända verk över huvud taget, i alla fall för den breda allmänheten. En del kan säkert också nynna den utan att veta vem som komponerat den. Den finns även i otaliga arrangemang för olika ensembler.

Nedan följer den tyska sångtexten i svensk direktöversättning:

Guten Abend, Gut’ Nacht,
Mit Rosen bedacht,
Mit Näglein besteckt
Schlupf’ unter die Deck’.
Morgen früh, wenn Gott will,
Wirst du wieder geweckt.

Guten Abend, gut’ Nacht,
Von Englein bewacht!
Die zeigen im Traum
Dir Christkindleins Baum:
Schlaf’ nun selig und süss.
Schau im Traum’s Paradis.

Goder afton, god natt,
kryp in under täcket,
under sänghimmel
med rosor och nejlikor.
I morgon – om Gud vill-
blir du åter väckt.

Goder afton, god natt
under vakt av änglar,
som i drömmen
visar dig Kristusbarnets träd.
Sov nu saligt och sött,
och dröm om paradiset.

Text: Yngve Bernhardsson

Den svenska texten till Wiegenlied op. 49:4

Texten översattes till svenska i minst två versioner, dels av Gösta Rybrant, dels av Alice Tegnér (se nedan). Visan publicerades 1928 i Sånger för skolan och har sjungits in av många olika artister. Melodin är också vanlig i speldosor.

Nu i ro, slumra in,
i bädden så fin,
som blomman på äng,
i en gungande säng.
Och Guds änglar de små,
breda vingarna ut,
och för barnet till ro,
tills natten är slut.

Nu i ro, slumra in,
lilla älsklingen min,
ner i kudden dig göm,
i din rosiga dröm.
Tills du väcks lilla vän,
nästa morgon igen,
tills du väcks lilla vän,
nästa morgon igen.

Följande verkkommentarer har lagts till 13 mars, 2024

Till verkkommentarerna

Tips! Om du söker en verkkommentar från ett verk av en särskild tonsättare bör du använda dig av det länkade dokumentet  ”Förteckning över de verk som guiden omfattar” som du hittar på sidan för verkkommentarerna.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.  Lär dig mer