Skip to main content

För 40 år sedan, den 7 maj 1983, hölls det första konstituerande mötet för Kammarmusikförbundet eller Riksorganisationen Sveriges Kammarmusikföreningar (RSK) som var förbundets namn var på den tiden. I samband med bildandet kom även de första numren av KammarmusikNytt ut. I denna artikel kan du läsa om några av milstolparna i förbundets historia, 1983-2023.

Något samlande organ för kammarmusikarrangörer innan 1983 hade inte funnits. Detta uppmärksammades som en brist av Föreningen Musikcentrum (bildad 1970). Syftet med bildandet av ett förbund med kammarmusikföreningar var att skapa ett fungerande alternativ till de kommersiellt arbetande musikförmedlarna.

De första tjugofem åren i förbundets historia var Rikskonserter en viktig faktor. Vid många tillfällen fick förbundet bidrag till olika projekt. Exempelvis hade Ung & Lovande inte kommit till utan bidrag från Rikskonserter, vars ekonomiska stöd tillsammans med Kulturrådet, även var av stor betydelse för bildandet av Kammarmusikförbundet.

Anders Jansson har betytt oerhört mycket för förbundets första tjugo år, både som ordförande i 18 år och som redaktör för Kammarmusik-Nytt i 16 år. Anders Jansson arbetade på 60-talet inom radio och TV, 1966-77 på Rikskonserter som planeringschef och senare som programdirektör, han var 1977-79 planerings- och orkesterchef för Konserthuset Stockholm och har även varit regionmusikens VD. 1985 blev han även VD för Rikskonserter. Anders Jansson var med och utvecklande Kammarmusik-Nytt från ett enkelt medlemsblad på fyra sidor till en fullödig musiktidning på cirka 30 sidor som var respekterad i musikkretsar. Under sina mest verksamma år hade han även hand om förbundets kansli. Han var även den som kläckte idéen till Ung & Lovande och som initierade romansprojektet Ordet & Tonen, tillsammans med styrelseledamoten Margareta Jonth som sedermera ledde projektet. Anders Jansson var en av initiativtagarna till bildandet av MAIS där han också varit ordförande en period.

Av de sex ordföranden som förbundet har haft under sina 40 år bör såklart Eva Granstedts betydelse också nämnas. Hon var med som ledamot i den första styrelsen 1983, en styrelse som hon ingick i under 30 år fram till 2013 – de sista tio åren som ordförande.

Några milstolpar i historien 1983-2023

Kammarmusikförbundet bildas 7 maj, (förbundet hade då namnet Riksförbundet Sveriges Kammarmusikarrangörer, förkortat RSK). 

Holger Wigertz väljs till förbundets första ordförande.

Första numret av Kammarmusik-Nytt, redaktör är Hans Ahlborg.

Första styrelsen 1983. Sittande från vänster: Hans Ahlborg, Holger Wigertz och Kjell Rudner. Stående: Sverker Ahlenius och Eva Granstedt.

Anders Jansson väljs till ny ordförande.

Astrid Roberton ny redaktör för Kammarmusik-Nytt.

Anders Jansson ny redaktör för Kammarmusik-Nytt. 

Ung & Lovande arrangeras för första gången (i Skinnskatteberg).

Kammarmusikförbundet närmar sig 100 medlemsföreningar. 

Evenemanget Ung & Lovande flyttar till Västerås. Förbundets årsmöte infaller för första gången i samband med biennalen. 

Orden “E-post” och “hemsida” nämns för första gången i förbundets styrelseprotokoll.

Musikarrangörer i Samverkan (MAIS) bildas.

Antalet medlemsföreningar i förbundet: 103. 

Förbundet genomför projektet Unga Öron, ett projekt med publikarbete, riktat till högstadieungdomar på fem orter i västra Sverige. 

Biennalen Ung & Lovande byter till ojämnt år, detta för att inte konkurrera om uppmärksamheten med med Solistpriset (en tävling som även den genomförs vartannat år). 

Kammarmusikförbundet startar projektet Ordet & Tonen – en satsning för att uppmärksamma romanssången med lansering av unga romansduor i samarbete med svenska kammarmusikfestivaler.

Vid årsmötet 2003 väljs Eva Granstedt till ny ordförande. Hon efterträder Anders Jansson som då varit ordförande sedan 1985.

Förbundet når en av sina toppar med medlemsföreningar. Antal: 145.

Eva Granstedt och Anders Jansson på årsmötet 2003. Foto: Björn Eriksson.

Kammarmusikförbundet får förtroendet att vidarefördela Kulturrådets arrangörsbidrag till medlemsföreningarna. 

Kammarmusikförbundets projektet Ordet & Tonen arrangerar Romansmaraton, Nybrokajen, Stockholm.

Kammarmusikförbundets kansli flyttas från Anders Jansson till Christina Sejmo. 

Kammarmusik-Nytt får ny redaktion med Sverker Ahlenius som redaktör. Tidningen ges ut i samarbete med Sveriges Orkesterförbund med namnet Musikant och Kammarmusik-Nytt.  

Namnbyte till Kammarmusikförbundet klubbas (tidigare Riksförbundet Sveriges Kammarmusikarrangörer). 

Ännu ett romansmarton kallat Sista skriket arrangeras – 27 evenemang under 12 timmar.

Besked om att Rikskonserter ska läggas ned.

Yngve Bernhardssons verkkommentarer börjar publiceras på Kammarmusikförbundets hemsida

Förbundet skapar en Facebook-sida. 

Projeketet Internationell Kammarmusik i Sverige (IKS) startas i syfte att kunna erbjuda landets arrangörer internationell kammarmusik på hög nivå. Detta som en följd av det vakuum som uppstått efter Rikskonserters nedläggning. 

Cathja Mörner väljs till ny ordförande. 

Papperstidningen i samarbete Sveriges Orkesterförbund ges ut för sista gången. Kammarmusik-Nytt blir digital (i form av pdf). 

Musikverket meddelar att inga ytterligare pengar kommer att tilldelas projektet IKS. Efter sista turnén på våren summeras projketet:  sedan 2013 har det resulterat i 124 konserter inklusive workshops och mästarklasser. 60 arrangörer i 16 av landets 20 regioner har deltagit. 11 internationella ensembler har deltagit i turnéerna. 

Digitala nyhetsbrev börjar skickas ut till medlemsföreningarna.  

I redaktionen för Kammarmusik-Nytt ingår Calle Friedner och Kerstin Nilsson, med Sverker Ahlenius som sammankallande. Kammarmusik-Nytt byter namn till KammarmusikNytt.

Kajsa Wejryd väljs till ny ordförande.

Kammarmusikförbundets kansli flyttas från Christina Sejmo till Vanessa Labañino och Possibilitas (i Göteborg).

Förbundet skapar en ny hemsida.  

Jörgen Wade (Possibilitas) ny redaktör för KammarmusikNytt. 

Ung & Lovande livestreamas för första gången (pga av Covid-pandemin). 

Projekt för att skapa en turnéslinga i norr inleds.  

Ung & Lovande genomförs för första gången i Västerås Konserthus stora konsertsal och marknadsförs till bredare publik.

Kammarmusikförbundet arrangerar en festivalresa för medlemmarna. Resan går denna första gång till Katrina Kammarmusikfestival på Åland (2024 planeras resan gå till Järna och Fairplay Chamber Music, 14-18 juni)

Turnéslingan i norr, med Weberkvartetten, genomförs. Förbundet i samarbete med sex kammarmusikföreningar och Musik Västernorrland.

Förbundet har 111 medlemsföreningar – senaste nya medlemmen, Vindelfjällens Kammarmusikfestival, välkomnas i KammarmusikNytt.

Styrelsen 2023: Tobias Granmo, Helena Ha-Young Sul, Sonja Arnelöf, Kajsa Wejryd, Hélène Lindahl, Lennart Åkermark och Perry Göransson. Foto: Vanessa Labañino.

Text: Jörgen Wade

Läs även tidigare publicerad artikel om förbundets förhistoria och första konstituerande styrelsemötet.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.  Lär dig mer