Ung & Lovande – ansökan

Ung & Lovande 16-18 april 2021 i Västerås Konserthus

Biennalen och tävlingen Ung&Lovande vänder sig till unga musikstuderande på masternivå eller liknande i konstellationer från duo och uppåt. Sökande får vara födda tidigast 1991. Ansökan ska vara inne senast 27 oktober. Under november tas finalisterna ut.

Biennalen Ung & Lovande har funnits sedan 1992. Den går vartannat år. Maximalt fem deltagande grupper väljs ut från inspelningar till finalen. Den vinnande ensemblen får en landsomfattande turné i pris.

Ansökan

Vi söker musikstuderande på masternivå eller liknande i konstellationer från duo och uppåt. Du som söker till Ung och Lovande 2021 får vara född tidigast 1991. Du ska studera vid svensk musikhögskola eller, om du studerar musik utomlands, vara svensk medborgare.
Ansökan görs via webbformulär länkat här.

I webbformuläret ska följande uppgifter fyllas i:

 • Gruppens namn och cv
 • Medlemmarnas namn, födelsedatum, instrument och namn på den högskola där studierna bedrivs/har bedrivits samt cv:n
 • Kontaktperson för gruppen med namn, e-postadress och telefonnummer till samtliga medlemmar
 • Uppgifter om verk och tonsättare på den inskickade ljudfilen
 • Referenser för gruppen från lärare. Om det inte finns någon sådan
  ska referenser för varje medlem i gruppen lämnas
 • Ljudinspelning i form av en mp3-fil med personuppgifter och
  kontaktinformation. Inspelningen får gärna innehålla tre olika verk
  och vara max 30 minuter lång. Den ska inte vara äldre än ett år och gå att spela upp på en vanlig dator. Inspelningskvaliteten ska göra det möjligt att rättvist bedöma ert spel.

Skicka komplett ansökan via webbformuläret senast 27 oktober 2020.
Ansökningar som inte är kompletta eller kommer in efter 27 oktober är
inte giltiga och kommer inte att behandlas av juryn.

Information för Ung & Lovande Biennal Våren 2021

Urval
Urvalet från alla ansökningar görs av en jury som består av representanter från, Kammarmusikförbundets styrelse, Västmanlandsmusiken och Musik i Syd.

Urvalsjuryn väljer ut de fem ensembler som går vidare till tävlingen. Vilka som går vidare meddelas under november 2020.

Senast i slutet av januari 2021 skall alla tävlande ensembler komma in med information om programmet de kommer att spela, titel för konserten, foto samt beskrivning av ensemblen.

Urvalsjuryn består av:
Helena Ha-Young Sul  – Kammarmusikförbundet
Björn Eriksson – Västmanlandsmusiken
Jesper Hamilton – producent kammarmusik, Musik i Syd

Tävlingen
Varje grupp har max 50 minuter för sitt program. I de 50 minuterna ingår också att själva muntligt presentera er och programmet samt tid för att gå av och på scen. Tävlingsjuryn kommer att klocka programmet, att dra över tiden innebär avdrag.

Tävlingsjuryn kommer att, utöver förmågan att anpassa sitt program till tidsbegränsningen, bedöma hur grupperna har satt ihop sitt program (verk, kompositör, presentationen av programmet.) samt själva framförandet av programmet.

Tävlingsjuryn består av
Boel Adler – Kammarmusikförbundet
Christofer Ekströmer – producent kammarmusik, Västmanlandsmusiken
Andreas Baur – producent kammarmusik, Musik i Syd
En professionell musiker inom kammarmusikfältet (info kommer snart)
Kammarmusikarrangörers röst – Varje arrangörsförening som är på plats lägger också en röst per förening.

Praktisk information för Ung & Lovande Biennal Våren 2021
Fredagen16 april:
Utvalda grupper skall vara på plats för rep på Konserthuset (det finn möjlighet att komma redan torsdag kväll). På kvällen anordnas en mottagning där alla grupper presenteras för kammarmusikarrangörer samt för tävlingsjuryn.

Lördag 17 april:
Förmiddag: förberedelser
Lunch
Konserter, tre ensembler
Kvällen: Middag

Söndag 18 april
Förmiddag: konserter, 2 ensembler
Lunch
Prisutdelning
Vi beräknar att vi är klara ca 15.00 på söndag. Vinnande grupp blir fotograferad och ett pressmeddelande kommer att skickas ut.

Kammarmusikförbundet bekostar resa t/r (inom Sverige) till Västerås, hotell från torsdag och mat alla dagar.

Har du frågor kontakta Vanessa Labañino: kansli(at)kammarmusikforbudet.se, 0704-659936

Ansök nu!

Ung & Lovande 2021 arrangeras av Kammarmusikförbundet, Västmanlandsmusiken och Musik i Syd, med stöd av Kulturens Bildningsförbund och Kulturrådet.