Ung & Lovande – ansökan

Ung & Lovande 16-18 april 2021 i Västerås Konserthus

Biennalen och tävlingen Ung&Lovande vänder sig till unga
musikstuderande i ensembler från duo och uppåt. Sökande får vara födda
tidigast 1991. Ansökan ska vara inne senast 19 oktober. Under november tas finalisterna ut.

Biennalen Ung & Lovande har funnits sedan 1992. Den går vartannat år
och vänder sig till unga musikstuderande i ensembler från duo och
uppåt. Maximalt fem deltagande grupper väljs ut från inspelningar till
finalen. Den vinnande ensemblen får en landsomfattande turné i pris.

Ansökan

Vi söker musikstuderande på masternivå eller liknande i
konstellationer från duo och uppåt. Du som söker till Ung och Lovande
2021 får vara född tidigast 1991. Du ska studera vid svensk
musikhögskola eller, om du studerar musik utomlands, vara svensk
medborgare. Ansökan skickas via e-post och ska innehålla följande uppgifter:

 • Gruppens namn och cv
 • Medlemmarnas namn, födelsedatum, instrument och namn på den högskola där studierna bedrivs/har bedrivits samt cv:n
 • Kontaktperson för gruppen med namn, e-postadress och telefonnummer till samtliga medlemmar
 • Uppgifter om verk och tonsättare på den inskickade ljudfilen
 • Referenser för gruppen från lärare. Om det inte finns någon sådan
  ska referenser för varje medlem i gruppen lämnas
 • Ljudinspelning i form av en mp3-fil med personuppgifter och
  kontaktinformation. Inspelningen får gärna innehålla tre olika verk
  och vara max 30 minuter lång. Den ska inte vara äldre än ett år och gå att spela upp på en vanlig dator. Inspelningskvaliteten ska göra det
  möjligt att rättvist bedöma ert spel.

Skicka komplett ansökan och mp3-fil till kansli@kammarmusikforbundet.se senast 19 oktober 2020.
Ansökningar som inte är kompletta eller kommer in efter 19 oktober är
inte giltiga och kommer inte att behandlas av juryn.