Skip to main content

I likhet med alla andra samhällsaktörer bör såklart även konsertarrangörer bidra till miljö- och klimatomställningen. Under fliken ”Medlem” på vår hemsida finns det sedan en tid tillbaka en sida med titeln ”Klimatriktlinjer”. Initiativtagare till riktlinjerna är cellisten Jakob Koranyi, Fairplay Chamber Music.

Jakob Koranyi på perrongen, med tåget ut i Europa bakgrunden.

Den svenske cellisten Jakob Koranyi, finalist i Ung & Lovande 2003, har etablerat sig på den klassiska musikscenen som en av Europas mest intressanta solister. Han har turnerat flitigt till städer som Wien, Köln, Hamburg, Paris, Bryssel, Amsterdam, Barcelona, ​​Stockholm och Luxemburg för att nämna några. Jakob Koranyi är även en hängiven förespråkare för alla frågor som rör klimatförändringarnas negativa effekter, vilket har fått honom att fatta beslut om att undvika alla fossilbränsleresor och istället resa till sina åtaganden med tåg, elbil och cykel.

På årsmötet i Göteborg 2021 representerade Jakob Koranyi Fairplay Chamber Music, den av förbundets medlemmar med den starkaste klimatprofilen. Jacob Koranyi väckte då frågan om gemensamma klimatriktlinjer för förbundets medlemmar. Detta fick följden att Kammarmusikförbundet bildade en arbetsgrupp där, förutom Jakob Koranyi, bland andra även Lennart Folkeson från Varberg Konsertförening har ingått. Lennart Folkeson är docent i tillämpad ekologi och har haft miljö- och klimatanpassning av transportinfrastruktur och trafik som forskningsområde. Dokumentet som blivit resultatet av arbetet ska ses om ett underlag till fortsatta diskussioner om en hållbar konsertverksamhet i de lokala kammarmusikföreningarna.

Till sidan med dokumentet Klimatriktlinjer – Hållbar konsertverksamhet

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.  Lär dig mer