Skip to main content

I årets sista hälsning skriver Kajsa om senaste arrangörsträffen, kommande årsmötet, Kulturens Bildningsverksamhet, genomförda medlemsintervjuer och en lyckad turné i norr.

Den 1-2 december hölls den nionde Regionala Arrangörsträffen, den här gången i Stockholmsregionen, närmare bestämt i Blåsarsymfonikernas nya lokaler i Dieselverkstaden, där Atlas Copco tidigare hade sina industrier. Kammamusikförbundet var väl representerat och många andra arrangörsförbund fanns med. Det blev ett bra informationsutbyte mellan deltagarna och när Kulturrådets representant, Jakob Eknor, berättade om aktualiteter och fördelning av resurser tog debatten riktig fart.

Nästa regionala träff äger rum i Västerås den 23-24 mars och då har vår styrelse beslutat att hålla årsmötet i anslutning till detta. Så den 24 mars håller vi årsmöte på söndagseftermiddagen. Det kommer att bli ett spännande program för arrangörsträffen, så passa på att komma redan på lördagen. Mer information kommer!

Under hösten har vår sekreterare Sonja Dalebäck Arnelöf genomfört ett antal intervjuer med representanter för 18 av våra föreningar för att stämma av hur vi som förbund och styrelse uppfattas och vad som förväntas av oss. Mycket är positivt. Det som efterfrågas är bland annat mer synlighet och information. Vi tar det som en utmaning! Ett sätt att nå ut till alla intresserade är att anmäla sitt intresse för att få KammarmusikNytt via vår hemsida längst ner. Se till att åtminstone alla i era styrelser finns med.

Många av er har redan noterat att Kulturens Bildningsverksamhet lägger ner sin verksamhet i och med årsskiftet. Vi som förbund har varit medlemmar och beklagar det oundvikliga beslutet, bland annat på grund av bristande ekonomiska resurser. Studieförbunden är överhuvudtaget mycket hårt pressade idag. Vi hade planer på att tillsammans med Kulturens arrangera en digital kurs för kassörer, men nu får vi tänka om och har planer på att genomföra kursen på annat sätt.

I slutet av oktober gjorde Weberkvartetten sex konserter i de nordligaste regionerna – Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland. Den lyckade turnén, som har koordineras av förbundets vice ordförande, Lennart Åkermark, började planeras för två år sedan och är ett unikt samarbete mellan sex av förbundets medlemmar. Läs mer om turnéslingan i KammarmusikNytt.

Nu går vi in i advents- och juletid med mycket musik och firanden. Vi knyter ihop säcken för 2023 och ser fram emot ett nytt år. Jag tror att alla känner av åtstramningar och oro inför framtiden. Det får ändå inte hindra oss från att fortsätta vårt viktiga arbete för kammarmusikens och kulturens roll i vårt samhälle. Allt ideellt arbete som läggs ned i våra föreningar över hela landet är ovärderligt!

God jul och gott nytt år!

Kajsa Wejryd, ordförande

PS Sommarens festivalresa för medlemmar går till Fairplay Chamber Music i Järna 14-18 juni, 2024!

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.  Lär dig mer