Skip to main content

På det det regionala tinget Upprop för kammarmusiken i höstas var svårigheten för kammarmusikföreningar att få regionala anslag en av punkterna som togs upp. Med på uppropet var nätverket Kammarmusik i Västs sex föreningar. De hade vid tillfället då fått avslag på sin regionala ansökan om en turnéslinga. Men efter att ha gjort sin röst hörd inför politikerpanelen på uppropet har nätverket slutligen fått ett villkorat anslag. Vi har varit i kontakt med Martin Hjorth, ordförande i Lidköpings Kammarmusikförening, som är en av föreningarna i nätverket, för att få veta mer om de olika turerna och om hur stödet ska användas. 

Första västsvenska uppropet för kammarmusiken ägde rum på Högskolan för scen och musik, i Göteborg, i november förra året. Med på uppropet i publiken fanns Kammarmusik i Väst. Nätverket som startades upp för fyra år sedan består av Kammarmusiken i Borås, Göteborgs Kammarmusikförening, Kammarmusik i Lerum, Trollhättans konsertförening, Vänersborgs musikförening, Collegium Musicum i Uddevalla och Lidköpings konsertförening. 

I en av paneldebatterna

Under uppropet, där ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd, Conny Brännberg, ingick i en av paneldebatterna, tillsammans med andra kulturpolitiker, togs regionens möjlighet att ge stöd upp. Conny Brännberg menade att det svårt att få regionalt verksamhetsstöd för en verksamhet som redan bedrivs, men för kammarmusikföreningar som tänker nytt med regional relevans och samverkar regionalt finns en möjlighet. 

Bild från ”Upprop för Kammarmusiken”. Conny Brännberg, ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd, längst till vänster, tillsammans andra kulturpolitiker i paneldebatten. Foto: Jörgen Wade.

Under debatten höll Martin Hjorth ett anförande om kammarmusikföreningarnas rika utbud i regionen och att Kammarmusik i Väst sökt det nyinrättade treåriga regionala verksamhetsbidraget. Syftet var att få ekonomiskt stöd till regionala turnéer med europeiska kammarmusikgrupper. Projektet hade med andra ord en tydlig regional relevans men nätverket hade fått avslag på sin ansökan. 

Möte mellan Kammarmusik i Väst och Förvaltningen för kulturutvecklingen (Västra Götalandsregionen). I bild Martin Hjorth, Peter Olsson, Richard Lindström och Jennie Wilhelmsson.

Ny ansökan

Ett par dagar efter uppropet blev Kammarmusik i Väst kontaktat av Conny Brännberg.

   – Det var Peter Olsson, kassören i Vänersborgs musikförening, som blev uppringd. Vårt nätverk blev i samtalet uppmanat att lämna in en ny ansökan, säger Martin Hjorth.

Liksom föregående ansökan, den som fick avslag, var det Vänersborgs musikförening som sökte, på uppdrag av nätverket Kammarmusik i Väst. Arbetet med att formulera den nya ansökan gjordes av Peter Olsson, Hans Davidsson, ordförande i Göteborgs Kammarmusikförening, och Martin Hjorth.

– Ansökan lämnades in den 15 december. Två veckor senare fick vi besked att anslaget på 600 000 kr hade beviljats. Men anslaget är villkorat, villkor som delvis kom till vid ytterligare samtal mellan Peter Olsson och Conny Brännberg.

– Ena villkoret är att medlen ska ge speltillfällen åt frilansande musiker i regionen. Det andra villkoret är att medlen inte ska användas till traditionell konsertverksamhet utan till evenemang utanför de vanliga spelplatserna, för att nå en bredare publik än den traditionella och med tonvikt på barn och unga, säger Martin Hjorth.

Turnér hösten 2022

Inom nätverket har det nu gjorts en inventering av frilansande regionala musiker som kan erbjuda konserter och andra aktiviteter, alltså inom ramen för de villkor som är satta för anslaget. 

Hans Davidsson. Foto: Sven Andersson

– Det är Hans Davidsson som har lett arbetet och sammanställt en utbudskatalog med sju förslag, av vilka tre är riktade mot barn och unga och fyra mot vuxen publik. Listan har sedan skickats ut till alla föreningar i nätverket med uppmaningen att lämna in uppgifter om vilka grupper man vill ha, vilka spelplatser man tänker sig och vilka kontaktpersoner som finns inom respektive kommun för iscensättande av aktiviteterna, säger Martin Hjorth.  

Hans Davidson är även den som kommer ställa samman önskemålen från föreningarna och överföra informationen till de olika musikgrupperna som sedan var och en för sig får planera sina turnéer efter samråd med kontaktpersonerna i respektive kommun. 

Trio Sjöströmska – Annie Svedlund, Märta Eriksson, Lisa Reuter – är en av flera ensembler i utbudet för Kammarmusik i Västs turnéer. Trio Sjöströmska är 3/4 av Sjöströmska Kvartetten.

– Musikerna kommer att debitera gage och andra kostnader direkt mot Vänersborgs musikförening. Fördelningen av anslaget mellan de olika föreningarna i nätverket är med andra ord inte förhandsbestämd, säger Martin Hjorth. 

Projektet kallas “Kammarmusiklyftet” och görs i samarbete med Förvaltningen för kulturutveckling.

Turnéerna kommer i huvudsak att genomföras hösten 2022. 

Text: Jörgen Wade

Läs även tidigare artikel: ”Första västsvenska uppropet för kammarmusiken”

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.  Lär dig mer