Skip to main content

För ett par dagar sedan löpte tiden ut för ansökan om Kulturrådets projektbidrag. Kammarmusikförbundet formulerade en ansökan om att skapa interregionala nätverk för turnéer i norr. Pitebygdens musikförbund är en bland flera andra föreningar som är tänkta att ingå i detta nätverk, och i samverkan med bland annat Härnösands Musiksällskap planeras en turnéslinga med Weberkvartetten. Vi har varit i kontakt med Thomas Brännström, kassören i Pitebygdens musikförbund, för att få veta mer.

Hösten 2023 planeras det för en turnéslinga i norr. Detta med Härnösandsbaserade Weberkvartetten, som vann Ung & Lovande 2005.  

– I dagsläget samverkar vi med Härnösands Musiksällskap och Almamia Lilla Scenen i Sundsvall. Tanken om samverkan kring turnéslinga ska tillskrivas Almamia Lilla Scenen i Sundsvall. Det är genom Almamias årliga arrangemang, Sundsvalls Gitarrfestival, som idén väcktes, säger Thomas Brännström. 

Förverkligandet av turnéslingan med Weberkvartetten kommer innebära att det är första gången som Pitebygdens musikförbund samverkar med föreningar från andra kommuner. 

–  Härnösands Musiksällskap och Skellefteå Kammarmusikförening har de senaste åren varit med på samverkan kring konserter. Projektet gick dock tyvärr inte att genomföra på grund av restriktionerna. Konserten genomfördes slutligen under Sundsvalls Gitarrfestival i juni 2021, som ett hybridarrangemang med både streaming och publik i lokalen, men någon turnéslinga blev det tyvärr inte då.

Pitebygdens musikförbund söker varje år ett årligt verksamhetsbidrag vilket innefattar konsertverksamhet och Pitefolk Världsmusikfestival. När det gäller ansökan till Kulturrådets projektbidrag får projektet hjälp av Kammarmusikförbundet, som formellt är den som skickar in ansökan. Denna första ansökan berör även flera andra kammarmusikföreningar i norr. Turnéslingan är tänkt att fungera under många år med en rad olika artister. Kontakten mellan Kammarmusikförbundet och föreningarna kring att arbeta fram interregionala nätverk i norr knöts i höstas på arrangörsträffen i Skellefteå.

Ansökan för turnéslingan med Weberkvartetten kommer att göras först i nästa omgång. Möjligen kommer det även bli aktuellt att söka pengar från regionen. 

– Det kan jag tänka mig utan att ha konsulterat regionen i frågan. Jag förväntar mig att Region Norrbotten kommer att betona vikten av arrangörsamverkan i kommande kulturplan för åren 2023-2026, som just nu håller på att arbetas fram, säger Thomas Brännström. 

Turnéslingan är som sagt ännu ett obeprövat grepp för Pitebygdens musikförbund och Thomas Brännström har inga andra erfarenheter om fördelarna med denna typen av samverkan. 

– Generellt kan jag ändå föreställa mig att urvalet av artister och grupper ökar om föreningar samverkar. Eftersom föreningarna delar på kostnaderna ökar möjligheten att arrangera konserter med dyrare artister och musikgrupper. Med en turnéslinga finns också möjligheten att boka artister på högsta internationella nivå. Att flyga hit en ensemble för en enstaka konsert i Piteå är annars nästan inte möjligt och kanske heller inte motiverat. Dessutom finns miljö- och kostnadsaspekten för resor. Det borde bli ett mindre negativt klimatavtryck genom att resorna blir mindre omfattande totalt sett, samtidigt som kostnaderna alltså kan delas mellan föreningarna. I slutändan blir det förhoppningsvis mer kultur för pengarna, säger Thomas Brännström.

Text: Jörgen Wade

Läs tidigare nyhet om ”Projektbidrag till konsertverksamhet”

Läs tidigare artikel ”Weberkvartetten med Ung & Lovande som språngbräda”

Weberkvartetten. Foto: Håkan Kvam

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.  Lär dig mer