Skip to main content

Från ett vintrigt Uppsala kommer en julhälsning från vår ordförande som summerar det gångna året och blickar framåt.

För ett par veckor sedan var det regional arrangörsträff i Skellefteå, i det alldeles nyinvigda kulturhuset Sara (efter Sara Lidman), byggt helt i trä. Det i sig var en fantastisk upplevelse, men allra roligast var att träffa olika musikarrangörer från norra Sverige. Vi kunde ta del av kammarmusikföreningarnas program och villkor. Det kom fram önskemål om att samordna konsertturnéer, för att underlätta arrangörskapet och också hålla nere kostnaderna. Vi är redan på gång inom förbundet med detta. Vi ska också intensifiera kontakten med föreningarna.

Utifrån de önskemål som kommit fram på våra digitala regionala träffar under året, vill vi gärna veta vad föreningarna vill delta i. Vi har gjort en enkel undersökning i form av ett digitalt frågeformulär, som har skickats ut via kansliet. Era svar kommer att utgöra underlag för våra aktiviteter, träffar och kurser under 2022. Tack på förhand!

Ni kommer också att få ett antal ex av vår nya broschyr, där vi kort presenterar Kammarmusikförbundet. Vi behöver göra oss kända i olika sammanhang och ni i föreningarna kan bidra till detta. 

Redan nu vill jag flagga för nästa årsmöte som kommer att äga rum i Göteborg lördagen den 23 april. Välkomna!

Så närmar vi oss julen och årsskiftet. Dags att summera. Det blev ännu ett annorlunda år, som i hög grad präglats av pandemin. Även om det råder viss osäkerhet om smittoläget just, får vi hoppas på ett mer normalt 2022, då vi kan genomföra våra konserter som planerats. Allra viktigast är dock att vi är vaccinerade och följer de restriktioner som gäller. Vi ska ta vara på de möjligheter som ges.

Tack alla för alla era ovärderliga insatser under året! God jul och gott nytt år!

/Kajsa Wejryd, ordförande

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.  Lär dig mer