Skip to main content

Senaste arrangörsträffen ägde rum i Skellefteå, i det nyinvigda kulturhuset Sara. Dessförinnan, i oktober, var det även en träff i Trollhättan. Kammarmusikförbundet hade representanter på båda träffarna.  

Årets tredje och fjärde regionala musikarrangörsträffar har genomförts. På den inspirerande och utvecklande helgen i Trollhättan deltog Helena Ha-Young Sul i samtalen och föreläsningarna och i Skellefteå deltog Lennart Åkermark och Kajsa Wejryd.   

I Skellefteå hölls träffen i det nyinvigda kulturhuset Sara, helt byggt i trä med sitt 19 våningar höga Hotel Wood. Fascinerande, men huset var ännu inte riktigt intrimmat, vilket medförde att ett stort ansvar lades på arrangören, Riksförbundet för Folkmusik och Dans (RFoD). Arrangemanget hade samlat ett femtiotal deltagare, de flesta från RFoD. Thuva Härdelin ledde det hela med oförtrutet gott humör. 

Från kammarmusikens sida var, förutom Lennart Åkermark och Kajsa Wejryd, fyra föreningar företrädda. I samtal redogjorde föreningarna om hur de arbetar, vad som fungerar och vilka svårigheter de möter. Föreningarna har ett bra konsertprogram och lockar fina artister och publiktillströmningen är god. Vad som är bekymmersamt är att få villiga att ställa upp i styrelsearbetet, särskilt när det gäller kassörsysslan. Kontakten med de regionala musikinstitutionerna verkar fungera bra. Kajsa Wejryd fick tillfälle att berätta om Kammarmusikförbundet och Ung & Lovande.

Det uttrycktes ett stort intresse av att samordna turnéer inom denna norra region, vilket utmynnade i att Lennart Åkermark åtog sig att samordna en turné med 4-6 föreningar.

Det uttrycktes också önskemål om att ordna egna regionala träffar, såväl fysiska som digitala. Lennart Åkermark, som bor i Sundsvall, kommer även att ansvara för detta. 

Kammarmusikförbundet fick under träffen även en ny medlemsförening, Pitebygdens Musikförbund. Dessutom kanske ytterligare några nya medlemmar från norr på ingång. Välkomna!

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.  Lär dig mer