Skip to main content

Ideell kulturallians har fattat beslut om vilka ansökningar som får finansiering i satsningen ”Kulturens kapillärer”. Projektet pågår under hela 2021 och stöttar det lokala kulturlivet under coronakrisen och i en återuppbyggnadsfas. I den stora satsningen på lokalt kulturliv fick två av Kammarmusikförbundets medlemmar, Kammarmusik i Lerum och Linköpings Kammarmusikförening, sina ansökningar beviljade. 

I ett pressmeddelande som gick ut 1 juni, säger Calle Nathanson, ordförande Ideell kulturallians:

– Vi är överväldigade av det stora intresse som visat sig under utlysningsperioden. Det är tydligt att det finns ett stort behov att fylla lokalt. Många föreningar går på knäna under pandemin och det här är ett sätt för dem att få en nytändning. Projekten visar på kraft, vilja och idérikedom.

Det är en stor spridning bland ansökningarna, och inte bara gällande var i landet projekten sker. De beviljade projekten finns inom många olika kulturella spår, så som teater, film, musik, dans, cirkus, bildkonst, litteratur och språk. Hur man valt att hantera pandemins restriktioner i sitt projekt skiljer sig också åt. Vissa projekt ska bygga upp en digital infrastruktur med interaktion på distans, medan andra satsar på aktiviteter utomhus eller i mindre grupp. 

Samtidigt som de beviljade projekten drar igång finns det en stor mängd bra projekt runtom i landet som fått avslag på sin ansökan. De resurser som finns till Ideell kulturallians förfogande är begränsade och det har varit en tuff urvalsprocess.

– Till de projekt som nu får avslag vill vi säga att vi tar till oss alla beskrivningar som finns med i ansökningarna. Det ger oss en mycket tydlig nulägesbeskrivning över hur det ideella kulturlivet mår lokalt. Vi kommer att använda oss av kunskapen i vårt fortsatta påverkansarbete gentemot politiken, säger Gunnar Ardelius, verksamhetschef Ideell kulturallians.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.  Lär dig mer