Skip to main content

Priset Guldkvasten delas årligen ut till den eller de som gjort bra satsningar för kvinnliga tonsättare. Nyligen delades priset ut till Sveriges Radio P2. Priset är instiftat av föreningen KVAST (Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare). Helena Sul, ledamot i Kammarmusikförbundets styrelse, har varit i kontakt med KVAST:s ordförande, Astrid Pernille Hartmann, för att fråga om priset, vad som är på gång och hur KVAST jobbar för att synliggöra svenska kvinnliga tonsättare utomlands.  

Guldkvasten har delats ut sedan 2010. Vad betyder Guldkvasten för pristagarna? 

Priset är väldigt uppskattat och min erfarenhet är att det betyder mycket för mottagarna. P2, med kanalansvariga Elle-Kari Höjeberg, har länge varit aktuell som pristagare. Höjeberg har sedan något decennium framgångsrikt drivit frågan om att spela och tala om kvinnliga tonsättare i P2 på ett sätt som gjort musik av kvinnliga tonsättare till en naturlig del av allas vår musikaliska verklighet och vardag. Hennes tacktal på vägnar av hela kanalen och medarbetarna var väldigt fint, bland annat yttrade hon: ” Det är otroligt hedrande att få ta emot ett pris som uppmärksammar det arbete som har gjorts för att fler kvinnliga tonsättare ska höras i P2. Det är ett fint betyg på att vårt arbete har gett resultat och det ger oss energi att fortsätta”. I filmen vi gjorde från prisutdelningen framgår verkligen att glädjen är äkta. Och så är det med alla som mottar Guldkvasten, pristagaren känner sig hedrad och uppmuntrad. Ibland har det inkluderat personer som uppnått en viss ålder och kanske under ett helt yrkesliv arbetat med att leta fram musik ur arkiv, beställa, programlägga eller spela musik av kvinnliga tonsättare – då märks ett särskilt djup i känslan, vilket även gör oss i KVAST extra lyckliga. En nog så viktig detalj i sammanhangen är förstås att priset uppmärksammas nationellt i media med notiser och artiklar.

Kvast:s ordförande Astrid Pernille Hartmann och prismottagare Elle-Kari Höjeberg, kanalansvarig P2. Foto: Ellinor Sterner Bonander.

Vad är på gång för KVAST? 

Vi har nyligen knutit till oss en duktig administrativ medarbetare på en liten deltid, musikvetaren Ingela Tägil, som även är aktuell med nya boken om Jenny Lind. Ingela har bland annat redan hunnit uppdatera vår hemsida en hel del och vi står inför ett nysläpp av denna, med såväl material för pedagoger, kursmaterial, en repertoarbank med klassificering för verk med olika svårhetsgrad med mera. Vi ska även genomföra en medlemsenkät. Corona-pandemin har frigjort mer tid till internt arbete och i dagarna har vår styrelse en workshop för att brainstorma kring KVAST:s strategi i framtiden – fortsättning följer! Själv tog jag i dagarna emot tonsättaren Lei Feng Johansson nere i Cremona i Italien, där jag vistas regelbundet. KVAST disponerar en lägenhet för användning två eller tre veckor om året för någon av våra medlemmar som ansökt om att komma ner för att arbeta och inspireras. Lägenheten är döpt efter musikens och poesins musa Evterpe och ligger ett par hundra meter från det fantastiska violinmuseet. 

På vilket sätt jobbar ni för att synliggöra musiker som framför svenska kvinnliga tonsättare utomlands? 

Mottagare av Guldkvasten har ofta omfattat musiker och mottagarna är ytterst synliga på vår hemsida, även vår engelska hemsida. Jag antar att mottagarna använder priset i sin egen profilering och marknadsföring. Annars är det ju tonsättarna och deras musik vi arbetar mest med i KVAST. Idén som ligger i din fråga är intressant, kanske skulle vi – kanske med hjälp av Kammarmusikförbundet – kunna skapa en lista med musiker och ensembler som har program med minst 75% musik av svenska eller nordiska kvinnliga tonsättare och publicera på vår engelska hemsida, dessa skulle således exponeras internationellt. Även om vi inte är någon konsertförening gör vi – med högst ojämna mellanrum – någon konsert och har alltid ögonen öppna för musiker som har mycket musik av kvinnliga tonsättare på repertoaren. Kanske finns det medlemmar i Kammarmusikförbundet som är kvalificerade för Guldkvasten i framtiden. Varmt välkomna att bli medlemmar och nominera!

Läs mer om årets mottagare av Guldkvasten och se film från prisutdelningen. 

Länk till hur du blir medlem i KVAST

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.  Lär dig mer