Skip to main content
Nyhet

Sammanställning av webbenkäten – krisstöd till kulturen

By 6 april, 2020No Comments

Kulturen får 500 miljoner kronor. Detta för att lindra effekten av Corona-virusets spridning, som inneburit att kulturevenemang ställts in över hela landet. Med anledning av detta lät vi i slutet av mars en enkät gå ut till alla våra medlemmar. 61 föreningar svarade. Den uppskattade förlusten beräknas till 1 107 000 kr. Nedan följer hela sammanfattningen av enkäten plus exempel på hur ett par föreningar har agerat under krisen.

Samma dag (20/3) som kultur- och idrottsminister Amanda Lind meddelande om krisstödet skickade Kammarmusikförbundet ut en enkät för att få kunskap om hur Covid-19 påverkar föreningarnas verksamhet under våren 2020. Av förbundets 102 föreningar har 61 föreningar svarat, vilket ger en svarsfrekvens på cirka 60%. 

Förbundet ställde fyra frågor

1. Hur många konserter per år brukar ni arrangera? 
2. Hur många arrangemang beräknar ni kommer ställas in fram till 31 maj 2020?
3. Hur många av de inställda arrangemangen beräknar ni kunna flytta till hösten? 
4. Hur mycket beräknar ni att förlora i satsningar och intäkter fram till 31 maj 2020? 

61 föreningar svarade

De 61 föreningarna har genomfört, och planerar att genomföra, sammanlagt 636 konserter under 2020. Fram till 31 maj ställs 138 konserter in varav 43 försöker flyttas till hösten.

De flesta av Kammarmusikförbundets föreningar lägger program för hela året, vilket innebär att höstens program redan är bokat, vilket i sin tur innebär att det inte finns möjlighet att flytta vårens program till hösten. Några av våra medlemmar arbetar på att flytta konserter till 2021, men detta innebär då ett nytt spelår och en ny budget. 

Några arrangerar festivaler under sommaren. I dagsläget är det mycket osäkert om dessa kommer att kunna genomföras. 

Olika förutsättningar

Den uppskattade förlusten, för de 61 föreningarna, beräknas till 1 107 000 kr.

Våra föreningar arbetar utifrån olika förutsättningar. Alla har inte verksamhetsstöd från Kulturrådet eller stöd av Regionmusiken. Vissa av de föreningar som har samarbete med Regionmusiken, och som har bokat sina konserter genom dem, har fått hjälp av sin regionala institution – denna har tagit kostnaderna för inställda konserter. 

Hur krisen drabbar föreningarna beror också på hur bidragsgivarna beslutar angående återbetalning av bidrag för de inställda konserterna. 

Flera föreningar skriver i webbenkäten att det är artisterna som kommer få de största ekonomiska problemen. Det är både artister och föreningar som har tvingats ställa in konserter. 

Hur gjorde Arvika Konsertförening med de inställda konserterna?

Här ett exempel på hur Arvika Konsertförening hanterade inställda konserter. Förening har stöd från Arvika Kommun och Kulturrådet. Föreningen är även sponsrad av det lokala näringslivet. 

Nils Petter Tveten, ordförande Arvika Konsertförening.  

Arvika Konsertförening har som alla andra konsertarrangörer många utmaningar under denna svåra tid, inte minst ekonomiska. Föreningen har exempelvis inga biljettintäkter men, som sagt, bidrag och annat ekonomiskt stöd. 

– Eftersom vi alla, musiker, arrangörer och publik, tillhör samma ”näringskedja” är det viktigt att vi alla överlever krisen på en acceptabel nivå. Publiken klarar sig. De professionella musikerna har det svårare, säger Nils Petter Tveten, som är ordförande i föreningen.

Arvika Konsertförening vill därför erbjuda sina musiker utbetalning av 1/3 av arvodet i anslutning till när konserten skulle hållits, med förbehållet att konserten genomförs vid en senare tidpunkt inom kommande kalenderår. 

– Resterande, av det redan avtalade arvodet, utbetalas när konserten genomförs, liksom eventuell reseersättning, traktamente och logi, säger Nils Petter Tveten.

Kammarmusiken i Borås med digital konsert

Den som följer inläggen på sociala medier har säkert också sett flera lösningar på hur inställda konserten ställs om digitalt. Isländska Trio Fróns turné tvingades ställa in i Göteborg, Vänersborg, Uddevalla, Lidköping, Lerum och Borås. Trion ställde då om och gjorde en liveinspelning klockan 12:00, måndagen den 23 mars. Detta från ett tomt konserthus på Island. Kammarmusiken i Borås delade konserten på sin Facebooksida.

Trio Frón med livekonsert från i Reykjavik.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.  Lär dig mer