Skip to main content

Kulturrådet fördelar 370 miljoner kronor ur stödpaketet till kulturen. Den del av stödet som Kulturrådet fördelar gäller inställda och uppskjutna kulturevenemang.

Kultursektorn har drabbats hårt av coronautbrottet och behoven är stora. Det är bråttom att få ut den del av stödpaketet till kulturen som regeringen beslutat att Kulturrådet ska fördela.

– Behoven är stora och nu är det bråttom att få ut stödet till kulturarrangörer i hela landet, konstaterar Kajsa Ravin, generaldirektör på Kulturrådet. Vi ska göra allt vi kan för att pengarna snarast möjligt ska nå dem som bäst behöver stödet. Vi hoppas att det ska vara ute till mottagarna före midsommar.

För kammarmusikarrangörer handlar om konserter/arrangemang som har riktat sig till allmänheten och ställts in med anledning av förbud mot allmän sammankomst och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Evenemanget måste ha offentliggjorts eller fastställts i plan för verksamheten och skulle ha hållits före 31 maj 2020. 

Krisstödet gäller intäktsbortfall på grund av inställt arrangemang, med avdrag för minskade kostnader som följd av att evenemanget ställts in. Stödet får uppgå till högst 75 procent av inkomstbortfall.

På samma sätt ersätts merkostnader som kan knytas till ett uppskjutet kulturevenemang. Kulturrådet kommer ta hänsyn till behovet av ekonomiskt stöd och mångfald av kulturella uttryck.

Ansökan öppnades den 28 april och ansökningsperioden är kort. Ansökan ska vara inne senast 13 maj!

Länk till ansökningssidan på Kulturrådet.

Du kan också få mer information och ställa frågor på Kulturrådets webinar (web-seminarium) där Kulturrådets medarbetare berättar om stödet och svarar på frågor.
7 maj kl. 13.00–13.50: https://bit.ly/7maj2020

Mer information om stödet på Kulturrådets hemsida

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.  Lär dig mer