Skip to main content

Den 10 juni kom Musikerförbundet med en uppdaterad riksminimitariff för 2022. Tariffen innebär en rejäl ökning av rekommenderat lägsta gage vid konserter från tidigare 3150 kr till 5550 kr på faktura, en ökning med drygt 75%.

Riksminimitariffen från Musikerförbundet är en rekommendation och ska fungera som vägledning för musiker och arrangörer. Kammarmusikförbundet följer tariffen vid gagesättning i de projekt och satsningar förbundet genomför och uppmanar även våra medlemmar att göra detsamma. Även Kulturrådet hänvisar till riksminimitariffen för de musikarrangörer som ansöker om verksamhetsbidrag för sin konsertverksamhet.

VAD INNEBÄR DEN NYA REKOMMENDATIONEN FÖR LANDETS MUSIKARRANGÖRER OCH MUSIKER?

Om musikarrangörer skall öka gagenivåerna med 75% utan ökade anslag eller publikintäkter riskerar det medföra en rejäl minskning av antalet konserter varje arrangör kan genomföra. Den höjda riksminimitariffen kom efter att deadline för ansökan om verksamhetsbidrag för musikarrangörer 2023 löpt ut hos Kulturrådet. Det innebär att de musikarrangörer som ansökt om stöd utgått från tidigare tariff i sin budget för år 2023.

MAIS (Musikarrangörer i Samverkan) står i kontakt med Kulturrådet och inväntar Kulturrådets kommentarer kring den höjda riksminimitariffen samt riktlinjer för hur musikarrangörer skall förhålla sig till den utifrån de statliga anslag som musikarrangörer beviljas.

Kammarmusikförbundet anser det rimligt att gager till musiker höjs då de legat på en relativt låg nivå under lång tid. Musikerförbundets riksminimitariff är en bra måttstock för gagesättning. Vi anser dock att en så pass drastisk höjning som nu rekommenderas måste innebära en tid av omställning där såväl statliga som regionala och kommunala stöd höjs. Om inte kommer konsertverksamhet över hela landet att drabbas hårt, något som resulterar i färre konserter och färre arbetstillfällen för musiker.

Du hittar riksminimitariffen och mer information här

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.  Lär dig mer