Skip to main content

Kammarmusikförbundet bjöd in till regional arrangörsträff på anrika Palladium i centrala Malmö. Här möttes representanter för jazzmusik, kammarmusik och folkmusik från de södra regionerna. Det var många glada återseenden av vänner och kollegor men också nya givande bekantskaper att göra. KammarmusikNytts Kjell Nilsson var på plats och rapporterar att det hela var mycket välfungerande och lyckat.

På arrangörsträffen fanns möjligheter att dryfta glädjeämnen och problem, att få idéer om utveckling av den egna verksamheten och att få besked om vilken hjälp, som finns att få.

Vanessa Labañino, Kammarmusikförbundet och Karin Inde, Svensk Jazz.

Ordförande Kajsa Wejryd hälsade deltagarna välkomna och Karin Inde och Thuva Härdelin skisserade dagens verksamhet. Alla valde sin samtalsgrupp efter musikkategori men vi hade samma utgångspunkt i diskussionen. Vanessa Labañino lade ut en uppgift till deltagarna: Ta fram tre goda idéer, som gynnat er verksamhet. Ja, alla goda ting lär ju vara tre, men lita på att det kom fram betydligt mer än tre goda idéer! 

Tre goda idéer blev många fler

Utrymmet räcker inte här till att rada upp allt, som framkom i diskussionen. Sanningen att säga, så kom det väl fram en del problem också, för ingen verksamhet går av bara farten, men de goda förslagen var många. 

Låt mig här lista upp några:

  • Introduktion till musiken genom till exempel inledande samtal med någon av musikerna
  • Förspel med unga musiker från Kulturskolan eller liknande.
  • Kontakt med lokalpress. Det visade sig vara högst varierande på orterna, från presentation före plus recension efter konserten till – ingen uppmärksamhet alls.
  • Abonnemangssystem garanterar en viss publik och det kan utformas på olika sätt. En bonuskonsert till varje abonnemang kan ge en ny konsertbesökare. En säsongsbiljett medför rabatt med mera.
  • Kommunikation mellan medlemmar, andra lokalföreningar, samarbetspartners. Facebook har i många fall svetsat ihop föreningar och kan även ge en plattform för annonser om kommande program.
  • Nyinflyttade på orten kan få erbjudande om en gratiskonsert med den lokala jazzföreningen eller konsertföreningen. Till och med gammaldags dörrknackning kan ge effekt. (Gäller nog mest mindre orter)
  • Musik och mat är ett inte ovanligt koncept och det kan utformas på en mängd sätt. Musik med lunch, musik och en öl (Grand i Malmö), fika i pausen, picknick-konsert och så vidare. Fantasin har ingen gräns fast det innebär ofta mycket arbete, både före och efter.
  • En rolig idé var att visa en trailer för kommande program i foajén, då publiken väntar på att få komma in.
Bland deltagarna syntes Susette och Lovisa från Klubb Krinolin i Malmö.

Som sagt, alla goda förslag kan inte räknas upp men deltagarna fick med sig många, många tankar och nya uppslag.

Konsert med fantastiska ungdomar

Dagen avslutades med en liten konsert med unga musiker från Musikhögskolan i Malmö. Först kom duon Olivia och Lydia på fagott och klarinett, en kul och fantasifull kombination. Därefter hörde vi jazzgruppen Marc6 och fusionbandet Materia. Man imponeras av hur oerhört drivna dessa unga musiker är. Tyvärr fick vi ingen folkmusik denna gång. 

Andreas Baur från Musik i Syd och Jesper Hafström från Musik i Blekinge.

På söndagen samlades grupperna för utökade samtal kring publikarbete, samverkan och – intressant – ett webb-verktyg, som kan vara till stor hjälp för producenter, arrangörer och – icke minst – för artister. Programmet kan hjälpa till att undvika logistiska fadäser vid planeringen av konsertturnéer.

Hur sammanfattar vi dagarna?

Jag skulle vilja återknyta till de tre goda tingen från inledningen.

Först av allt: En väl sammansatt styrelse, där alla drar lasset gemensamt och där man har roligt tillsammans; det är en grund för en lyckad verksamhet.

För det andra: Samarbete mellan musikföreningarna lokalt och regionalt och samarbete med Kulturskola och högre musikutbildning; sådant bäddar för en ny publik och borgar för fortsatt hög kvalitet.

Susanne Rydén, VD för Musik i Syd.

Till sist: Stöd från Musik i Syd och angränsande regioner, liksom kontakt med studieförbund, som Kulturens; i många fall är detta helt nödvändigt för en kontinuitet i programutbudet, samt en garanti både musikaliskt och ekonomiskt.

Vi upplevde ett givande möte med starkt engagemang och goda samtal.

Text och bild: Kjell Nilsson

Nästa regionala arrangörsträff är 21-22 mars i Trollhättan

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.  Lär dig mer