Skip to main content

Den 6 december lade regeringen fram sin proposition om hur public service-företagens verksamhet ska bedrivas de närmaste åren. Där konstaterar man, angående kulturuppdraget, att den parlamentariska public service-kommitténs förslag överensstämmer med regeringens. Det blir därför antagligen ingen politisk debatt och förslaget kommer därmed att antas.

Statens kulturråd, Konstnärsnämnden, Svensk Scenkonst och Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd, KLYS, har varit remissinstanser. De betonar att kulturuppdraget bör förstärkas och förtydligas. Regeringen föreslår också att uppdraget att erbjuda ett mångsidigt kulturutbud fördjupas, utvecklas och vidgas och därmed fortsätter att vara en del av innehållsuppdraget, även under kommande tillståndsperiod.

SVT emot prioritering av kulturutbud

Sveriges Television har en avvikande mening och tycker inte att detta särskilt ska gälla kulturuppdraget. Regeringen svarar att naturligtvis bör alla delar av innehållsuppdraget utvecklas, men anser att kulturuppdraget ska ha ett särskilt fokus och att detta även bör gälla under kommande tillståndsperiod. 

I och med att finansieringen av public service-verksamheten sker via skattsedeln sparas 166 miljoner kronor, eftersom Radiotjänst i Kiruna AB lagts ned. De här pengarna får Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion behålla och dela på. 

Inga extrapengar till konsertverksamheten

Berwaldhallen.

Kostnaderna för verksamheten i Berwaldhallen, med Sveriges Radios symfoniorkester och Radiokören, ökar mer än den årliga uppräkningen på två procent och finansieringen sker till två tredjedelar med avgiftsmedel, alltså den avgift för public service, som vi numera betalar via vår skattsedel. Det innebär därmed att man måste spara på annat. Sveriges Radio hade föreslagit att en viss summa skulle öronmärkas för verksamheten i Berwaldhallen, men det tillbakavisar regeringen, som menar att det får ske inom den ordinarie budgeten. Att med verksamheten i Berwaldhallen, via radio och TV, sprida levande musik över landet är en stor del av bolagens kulturverksamhet, säger regeringen. Ändå har den inga synpunkter på att det nästan enbart är Sveriges Radio som faktiskt utnyttjar den här resursen.

Det nya sändningstillståndet ska gälla från och med i år och till och med år 2025, då public service (Radiotjänst/Sveriges Radio) fyller 100 år. Man betonar att områdena journalistisk bevakning och nationella minoritetsspråk ska förstärkas liksom verksamheten ”på andra plattformar” (än via eterdistribution, alltså främst via Internet). 

Radiohuset

I stort sett oförändrat uppdrag

Det nya sändningstillståndet innebär alltså knappast några märkbara förändringar. Ett särskilt fokus ska man alltså ha på kulturbevakningen, men frågan är vad det kommer att innebära i praktiken. Regeringen skriver att detta även ska gälla under kommande tillståndsperiod, vilket knappast kan tolkas som att man behöver öka detta fokus och därmed kulturutbudet. Och hur ska balansen vara mellan olika kulturslag?

Dagligen uppmärksammas till exempel händelser inom populärmusikområdet i SVT medan konstmusiklivet får mycket lite utrymme. Med de vaga formuleringarna i propositionen kan man undra om det kommer att bli någon ändring på den saken.

Text och foto: Calle Friedner

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.  Lär dig mer