Skip to main content

Aurora Chamber Music tänker flytta sin verksamhet från Västra Götalandsregionen. Orsaken är att kulturnämnden meddelat ett preliminärt beslut om att upphöra med sitt långsiktiga ekonomiska stöd till Aurora. Det slutgiltiga beslutet ska tas den 5 december. Visserligen kommer Aurora att kunna ansöka om andra medel, och beslut om ansökan kommer då att beviljas i juni, men på så osäkra grunder ser Aurora det omöjligt att bli kvar i regionen.

Aurora Chamber Music har funnits i 14 år. Verksamheten har byggts upp i samarbete med kommunerna i Trollhättan, Vänersborg, Mariestad och ytterligare 12 kommuner. Dessutom har man alltså haft ett ekonomiskt stöd från Västra Götalandsregionen. Aurora ingår i en ideell förening vid namn Nordiska kammarmusikföreningen Aurora Chamber Music. Den är registrerad i Stockholm.

Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen har lämnat en detaljerad motivering till sitt beslut. Där står det att Nordiska kammarmusikföreningen för år 2019 tilldelats ett bidrag på 900 000 kr och att extra stöd under 2017 beviljades under förutsättning att kommande verksamhetsplaner inte skulle inkludera Aurora Chamber Orchestra, eftersom stöd inte ges till enskilda kompanier, grupper eller orkestrar. Trots detta har orkestern varit en stor del av verksamhetsplanerna och ansökningarna från föreningen sedan dess. Orsaken till att nämnden beslutat dra in det långsiktiga bidraget är alltså att Aurora använt anslagen till orkestern, trots att man inte fick det. En annan viktig del av motiveringen är att de långsiktiga uppdrag som finns idag uteslutande ges till institutioner med säte i Västra Götaland men Nordiska kammarmusikföreningen har alltså sitt säte i Stockholm. Den anses heller inte ha den stabilitet i sin organisation som krävs för ett långsiktigt uppdrag.

Världsledande arrangör

Ola Larsson, Auroras VD. Foto: Calle Friedner

Aurora Chamber Music betecknar sig idag som en världsledande arrangör av festivaler och mästarkurser för västerländsk konstmusik och uppger, att de hittills har arrangerat 48 festivaler och turnéer, 600 konserter på 20 orter, engagerat 6 000 musiker från 50 länder, bland dem flera ur världseliten, byggt upp Aurora Chamber Orchestra, som fått mycket beröm och haft 120 000 besökare. Aurora framhåller dessutom, att de varit kostnadseffektiva. Det kulturpolitiska målet att prioritera verksamhet för barn och ungdomar har uppfyllts genom ett omfattande utbildningsprogram.

Förlusten av stödet från Västra Götalandsregionen är allvarligt. På frågan vart man kommer att flytta verksamheten som bedrivits där, svarar Auroras direktör, Ola Larsson:

– Vi har ju som bekant en stor verksamhet redan i Stockholm som på alla sätt kommer att fortsätta och möjligen växa. Vi för också samtal nu med andra regioner, kommuner, partners och det finns intresse på många håll för Aurora i Sverige. Vi kan dock idag inte gå ut med detaljer och namn innan detta är färdigförankrat.

Och trots beslutet avser man att fortsätta och hålla flaggan i topp.

– Vi är helt övertygade om att Aurora kommer fortsätta, något jag och styrelsen jobbar hårt för nu. Vårt grundkoncept kommer vi hålla fast vid, säger Ola Larsmo.

Ett upprop startades snabbt för att försöka påverka Västra Götalandsregionens kulturnämnd att ändra sitt beslut, men tiden för att få in underskrifter har varit knapp – bara till den 2 december. När detta läses, är det alltså redan för sent att delta i uppropet.

Calle Friedner

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.  Lär dig mer