Årsmöte 2023

Den stadgeenliga kallelsen till våra medlemmar har skickats ut.

Årsmötet 2023 äger rum i Västerås lördagen den 6 maj kl 10.00.

Ung & Lovande-biennalen äger som vanligt rum den 6 och 7 maj. 

Underlag och anmälan till både biennalen och årsmötet kommer att finnas på förbundets hemsida slutet av februari.

Har du som medlemsförening något ärende att ta upp på årsmötet måste det vara oss tillhanda senast 1/4.

Vid ev. förändringar av kontaktperson, adress, e-post el. dyl. hos er, ber vi er meddela vårt kansli detta.

______

Årsmöteshandlingar (OBS! Dokumenten laddas upp i april)
Dagordning
Årsredovisning 2022
Valberedningens förslag
Revisionsberättelse 2022
Revisionsberättelse förbundsrevisor
Verksamhetsplan 2023/2024