Årsmöte 2020

Kammarmusikförbundets årsmöte 2020 äger rum digitalt
lördagen den 25 april.

Förbundet kommer att hålla sitt årsmöte som planerat, lördagen den 25 april kl 10.00 – 11.00. Men mötet kommer att hållas digitalt. Vi återkommer inom kort med mer information om hur det kommer att gå till rent praktiskt.

Program för dagen:
9.30 – 9.55 Incheckning till den digitala plattformen.
10.00 – 11.00 Årsmöte

Anmälan skall vara oss tillhanda senast den 13 april.
Till anmälan!

Dagordningen för årsmötet samt förslag till verksamhetsplan är tillgänglig här nedan. Underskriven verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finns tillgänglig vid mötet.

Dagordning för årsmötet
Förslag till Verksamhetsplan 2020
Förslag till Verksamhetsplan 2021 – 2023
Årsredovisning 2019
Revisionsberättelse

Om du har frågor eller funderingar, kontakta kansliet.

Kallelse och inbjudan som pdf.