Två av Kammarmusikförbundet medarbetare avtackas. Calle Friedner som varit redaktör för KammarmusikNytt under flera år och Mats Möller som har haft hand om förbundets ekonomi.

Calle Friedner. Foto: Gunilla Flinck

I och med att KammarmusikNytt skickas ut till alla medlemmar i april avslutas Calle Friedners mångåriga ansvar som redaktör. Redan 2005 knöts Calle till ”Musikant och Kammarmusik-Nytt” som redaktör. Det har blivit många utgåvor genom åren och ännu fler artiklar från Calles flitiga penna. Diskussionen om en digital tidning startade redan 2010 och 2012 beslutade styrelsen att tidningen skulle publiceras digitalt från och med den 1 juli 2013. Under 2018 publicerades 39 artiklar. 2019 kom nio utgåvor med 59 artiklar. 

Nu går Kammarmusikförbundet in i nästa skede med ett ökat digitalt arbetssätt, där KammarmusikNytt blir en integrerad del av hemsidan. Ambitionen är så klart att fortsätta bredda Kammarmusiken i vårt avlånga land, med nyheter och artiklar, men med ett större fokus på våra medlemmars verksamheter, i hopp om en närmare dialog.

Vi är många som vill tacka Calle för hans stora engagemang som redaktör genom åren, för allt innehåll i form av musik och bokrecensioner och hur han belyst kammarmusiken i Sverige och internationellt. Eftersom rådande situation i världen inte tillåter en fysisk avtackning på årsmötet, kommer vi att göra det i ett annat sammanhang. Ett stort och varmt tack Calle, för allt du bidragit med!

Även Mats Möller avtackas

Samtidigt vill vi också passa på att tacka Mats Möller, som så utomordentligt skött våra räkenskaper sedan 2014. Mats har med god kännedom om musikbranschen, i kombination med kunskap och erfarenhet om lagar och förordningar, sett till att redovisningen blivit korrekt. Sex bokslut har det blivit! På grund av för många åtaganden väljer han nu att kliva av. En fysik avtackning kommer också ske, när omständigheterna så tillåter. Tack Mats!

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.  Lär dig mer