Regeringen ger nu Myndigheten för kulturanalys i uppdrag att se över kulturpolitikens påverkan på den konstnärliga friheten, bland annat när det gäller bidragsgivande.

– Kulturen och konsten ska vara fri. Det är en fråga om yttrandefrihet och demokrati. Konstens och kulturens frihet måste vara självklar, oavsett vilken politiker som styr, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Myndigheten för kulturanalys ska bland annat behandla frågor om vilka som fattar beslut i kulturfrågor – politiker eller sakkunniga – och vilken relation kulturinstitutionerna har till politikerna. Det handlar alltså om det som brukar kallas ”armlängds avstånd”, det vill säga att makthavarna inte ska lägga sig i hur konstverk av olika slag utformas. Möjligen kan uppdraget tillkommit som en reaktion på den debatt om en konstnärlig utsmyckning i Sölvesborg, som politikerna stoppade.

Uppdraget omfattar inte arkiv, bibliotek, museer och kulturmiljö som regleras av speciallagstiftning. Redovisning ska var klar senast den 15 februari 2021.

Bilden ovan: Amanda Lind. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.  Lär dig mer