I början av november var Kammarmusikförbundets ordförande Kajsa Wejryd inbjuden till riksdagshuset, på seminarium om svensk musikpolitik. Här följer hennes rapport.

Företrädare för landets musikorganisationer var inbjudna till ett riksdagsseminarium om svensk musikpolitik. Det var Liberalerna och Socialdemokraterna som bjöd in och jag deltog som representant från Kammarmusikförbundets sida. Seminariet var indelat i två pass, ett om svensk musikutbildning och ett om musiklivets ekosystem – hur skapar politiken rätt förutsättningar för musiklivet?

På seminariet togs det upp att den musikaliska utbildningskedjan i Sverige, från förskola till och med högskola, inte håller ihop. I förskolan blir de musikaliska inslagen mindre. Det sjungs inte lika mycket som förr. Såväl förskolan som grundskolan lider brist på behöriga lärare i musik. Inom gymnasieskolan har musikämnet decimerats till ett minimum. Undervisningstiden för estetiska ämnen har minskat avsevärt och antalet folkhögskolor som erbjuder musikutbildning har minskat. Ja, det ser lite mörkt ut, när det ska rekryteras studenter till landets sex musikhögskolor. Det gäller såväl instrumentalister, solister som musiklärare.

Kulturskolan var en stor punkt på dagordningen. Kulturskolan är hotad i glesbygdskommuner, särskilt de kommuner som låter elever gå ifrån skolundervisningen för instrumentlektioner. Skolinspektionen gav Gislaveds kommun ett vite på en halv miljon, om kommunen fortsatte låta elever gå ifrån den ordinarie skollektionen. Detta utmanar skolornas schemaläggare, det är även ett hot mot musiklärarnas tjänster och elever med skolskjuts kan helt missa möjligheten att delta i kulturskolans utbud. Sista ordet är inte sagt kring detta. På seminariet var det flera talare som föreslog en lag om kulturskola i varje kommun, på samma sätt som det idag finns en lag om folkbibliotek.

Seminariet arrangerades av Liberalerna och Socialdemokraterna. Några större meningsskiljaktigheter hördes inte, utan gemensamma röster höjdes för att värna landets musiklivet i alla dess former och att det är hög tid för en bredare genomlysning av musiklivet idag och dess villkor.


Kajsa Wejryd, Kammarmusikförbundets Ordförande

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.  Lär dig mer