KammarmusikNytt-historik

Kammarmusikförbundets tidskrift KammarmusikNytt, som utkommit med fyra nummer årligen, ersätts av ett regelbundet utkommande email till medlemmarna, som hänvisar till fliken KAMMARMUSIKNYTT på vår hemsida. Vår förhoppning är att den aktuella kammarmusikinformationen ska spridas bättre på så sätt. KammarmusikNytt innehåller aktuell information om musikpolitik och konsertliv, debatter, rapporter från tävlingar och festivaler samt artiklar kring artister, tonsättare och kammarmusik samt annan information av kammarmusikaliskt värde.

Den information under KammarmusikNytt, som inte längre är högaktuell, flyttas efterhand till den här sidan.

Redaktör: Sverker Ahlenius

tidning (at) kammarmusikforbundet.se (byt ut (at) mot @ i adressen)
Tel: 033-23 95 18

Kammarmusik-Nytt nr 4 2016

Kammarmusik-Nytt nr 3 2016

Kammarmusik-Nytt nr 2 2016

Kammarmusik-Nytt nr 1 2016

Kammarmusik-Nytt nr 4 2015

Kammarmusik-Nytt nr 3 2015

Kammarmusik-Nytt nr 2 2015

Kammarmusik-Nytt nr 1 2015

Innehåll i tidigare nummer:

KMN 4 2014

Musikfestival i Umeå

Kammarmusikfestival i holländska Stift

KMN 3 2014

Ny opera av Daniel Hjorth i Köpenhamn

Instrumentet Viola Organista

Musikhögskolan Ingesund

KMN 2 2014

Romansserie i Stockholms Konserthus

Genomgång av svensk högre musikutbildning

Två svenska saxofonkvartetter

Om Kammarmusikföreningen Spelrum i Falun

KMN 1 2014

Portrtätt av Nils-Erik Sparf

Genomgång av de svenska musik- och kulturskolorna

Porträtt av tonsättaren Bo Linde

KMN 4 2013

Samtal med pianisterna Terés Löf och Johan Ullén

Porträtt av Camerata Nordica

Intervju med Kammarmusikförbundets nya ordförande

KMN 3 2013

Lyckåfestivalen

Ung & Lovande 2013

Den nya svenska musikens ställning

 

 

 

 

Kansliet

Kammarmusikförbundet Kansli
Christina Sejmo

Telefon och e-post

072-7018777
kansli (at) kammarmusikforbundet.se