Verksamhet

Fördelning av statliga  bidrag

Kammarmusikförbundet fördelar varje år bidrag från Statens Kulturråd till medlemsföreningarna. Ska du söka bidrag?
Läs mer under fliken Medlemmar/Hur söker jag bidrag?

Ung & Lovande

Vartannat år arrangeras denna tävling för unga begåvade ensembler. Nästa tävling äger rum i Västerås under april 2017.

Check!

Fortbildning för musikarrangörer i Sverige med stöd av Statens Kulturråd.

Fortbildning för arrangörer 10-11 november 2018

Fortbildningskursen Check! för arrangörer inom alla musikgenrer ordnas även i höst i Västerås på Karlsgatan 2 10-11 november.
Kursen vänder sig både till dig som är nybörjare som arrangör och till dig som varit med längre.
Programmet för hösten är inte satt ännu - vi återkommer så fort det finns tillgängligt.
Check! ordnas av MAIS - musikarrangörer i samverkan, där Kammarmusikförbundet är medlem.

Årsmöten

Kammarmusikförbundets årsmöte för 2017 ägde rum 21 april 2018 i Gävle.
Vartannat år kombineras årsmötet med tävlingen Ung&Lovande.

Kansliet

Kammarmusikförbundet Kansli
Vanessa Labañino

Telefon och e-post

072-7018777
kansli (at) kammarmusikforbundet.se