liept

Kammarmusikförbundet

• fördelar de statliga bidragen från Statens Kulturråd till våra medlemmar

• driver biennalen Ung & Lovande

• har kontakt med Statens kulturråd, länsmusikorganisationer och övriga regionala kulturorganisationer

• samarbetar med musiklivets övriga arrangerande föreningar, bl a genom Musikarrangörer i samverkan (MAIS) och Kulturens bildningsverksamhet

• arrangerar regionala konferenser för att stimulera till samarbete mellan föreningarna, länsmusiken och andra tänkbara aktörer inom musiklivet

• ger remissvar på statliga utredningar

 

 

 

Kansliet

Kammarmusikförbundet Kansli
Per Sundström

Telefon och e-post

072-7018777
kansli (at) kammarmusikforbundet.se