test 4

Hur söker jag bidrag?

Kammarmusikförbundets medlemmar kan söka bidrag till sin verksamhet på flera olika ställen.

Statliga verksamhetsbidrag

Kammarmusikförbundet har under åren sökt arrangörsbidrag hos Statens Kulturråd (KUR) som sedan fördelas till de medlemsföreningar som sökt från förbundet. Det totala bidraget från KUR har legat på samma nivå under flera år. Fr.o.m. hösten 2018 ska alla föreningar i stället söka direkt hos Kulturrådet. Detaljinformation om det nya förfarandet och KMFs reaktion på detta kan du läsa om  under fliken Verksamhet/Bidrag på denna hemsida.

Här nedan finns information om det nya bidragsansökningsförfarandet:

1.  Alla kammarmusikföreningar ska söka arrangörsbidrag direkt hos Kulturrådet.
2.  Ansökningsomgången öppnas den 18 september och stängs den 16 oktober.
3.  Ni måste skapa ett eget onlinekonto vilket är en förutsättning för att kunna ansöka bidrag. Det går att göra redan nu:
http://www.kulturradet.se/sv/Onlineportalen/Onlinetjansten/
4. Den nya online-blanketten kommer att kunna sparas under ansökningsprocessen, något som efterfrågats under många år. Redan nu kan du se den nya blanketten- Här är en länk (OBS bara ett arbetsmaterial)
http://www.kulturradet.se/Documents/Onlineblanketter/A162_V06_arb_matrl.pdf
5. Er ansökan kommer att handläggas av Luciana Marques, eller telefon 08 51926466 och hon kommer att kunna svara på alla praktiska frågor om ansökan.
6.  Er ansökan kommer att bedömas av Kulturrådets referensgrupp för bidrag till musikarrangörer. Beslutet tas av Kulturrådets generaldirektör efter förslag från referensgruppen. Du kan se vilka som sitter i referensgruppen här:
http://www.kulturradet.se/sv/Om-kulturradet/Organisation/Referensgrupper/Referensgruppen-for-bidragsgivning-till-musikarrangorer/
7. Besked om stöd för 2019 kommer att ges direkt från Kulturrådet i februari 2019.
8. Nya riktlinjer utöver borttagningen av riksförbundens vidarefördelning, är t ex att kommunal och regional finansiering inte längre är ett krav

Vi beklagar Kulturrådets beslut och framförallt att det kom så sent och ska börja gälla redan i höst.
Kammarmusikförbundet ska vara ett stöd för landets kammarmusikföreningar och vi fortsätter att driva viktiga frågor på nationell nivå.

 Har ni frågor får ni gärna höra av er. Vi hjälper till så mycket vi kan.

 Stockholm 2018-09-03
 Cathja MörneFörbundsordförande
 Kammarmusikförbundet

Andra bidrag

Många kommuner stöttar sina föreningar med bidrag.
Även flera regioner/landsting stödjer föreningar med bidrag och/eller indirekt med produktionsstöd.
Bildningsförbundet Kulturens kan stötta enskilda föreningar. Läs mer på deras hemsida.
Statens Kulturråd och Statens Musikverk kan bevilja bidrag till olika projekt. Läs mer på hemsidorna hos respektive myndighet.
Föreningen Sveriges Tonsättare kan bevilja resebidrag för tonsättare som berättar om sina verk.

Dessutom finns det stiftelser och andra stödformer att söka bidrag från. 

Kansliet

Kammarmusikförbundet Kansli
Per Sundström

Telefon och e-post

072-7018777
kansli (at) kammarmusikforbundet.se