test 4

Hur söker jag bidrag?

Kammarmusikförbundets medlemmar kan söka bidrag till sin verksamhet på flera olika ställen.

Statliga verksamhetsbidrag

Kammarmusikförbundet söker arrangörsbidrag hos Statens Kulturråd (KUR) som sedan fördelas till de medlemsföreningar som sökt från förbundet. Det totala bidraget från KUR har legat på samma nivå under flera år.
Verksamhetsbidraget söks normalt under oktober. Besked meddelas i regel i februari/mars månad året därpå. KUR återkommer i april med begäran om avrapportering av resultatet för föregående år. Information om när det är dags att söka bidrag respektive slutrapportera hittar du under fliken Aktuellt när det är dags.
Kammarmusikförbundet fördelar bidragen utifrån en etablerad fördelningsmodell, som innebär att de behandlas på ett strukturerat och rättvist sätt med poängsättning av en rad kriterier, som sedan databehandlas och vägs mot varandra.

Kriterierna är

  • antalet konserter
  • andelen konserter riktade speciellt till barn och ungdomar
  • andelen konserter med nya, ännu ej etablerade artister från t ex Ung & Lovande
  • andelen konserter med musikstycken skrivna av kvinnliga kompositörer
  • andelen konserter med musikstycken skrivna de senaste 30 åren

Dessutom antal besökare, självfinansiering och artistkostnader.

Kammarmusikförbundet summerar även föreningarnas totala ideella arbetsinsats liksom antalet artister som engagerats. Dessa uppgifter bedöms inte men används som statistiskt underlag i kontakter med politiker och myndigheter.

För att erhålla statliga verksamhetsbidrag krävs att föreningen även får bidrag från sin kommun och/eller region eller landsting.

Andra bidrag

Många kommuner stöttar sina föreningar med bidrag.
Även flera regioner/landsting stödjer föreningar med bidrag och/eller indirekt med produktionsstöd.
Bildningsförbundet Kulturens kan stötta enskilda föreningar. Läs mer på deras hemsida.
Statens Kulturråd och Statens Musikverk kan bevilja bidrag till olika projekt. Läs mer på hemsidorna hos respektive myndighet.
Föreningen Sveriges Tonsättare kan bevilja resebidrag för tonsättare som berättar om sina verk.

Dessutom finns det stiftelser och andra stödformer att söka bidrag från. 

Kansliet

Kammarmusikförbundet Kansli
Christina Sejmo

Telefon och e-post

072-7018777
kansli (at) kammarmusikforbundet.se