KammarmusikNytt nr 1 2018

KammarmusikNytt är Kammarmusikförbundets nättidskrift. Den kommer ut med fem nummer årligen, tre på våren och två på hösten.

Här hittar du artiklar, intervjuer, reportage och recensioner med anknytning till förbundets verksamhet.

Redaktionen består av Sverker Ahlenius (samordnare), Calle Friedner och Kerstin Nilsson.

Vill du medverka eller tipsa om något du tycker KammarmusikNytt borde skriva om, kontakta redaktionen via e-post: sverker.ahlenius@telia.com

Innehållsförteckning (klicka på rubriken för att komma direkt till motsvarande artikel)

Mutåtalet mot Föreningen Svenska Tonsättare ogillat

Musik mellan fjärdarna, mellan generationer och mellan århundraden

Musik i Uppland – musikens centrum i länet

Musikaliskt möte på högsta nivå - ny skiva med Sharon Bezaly och Vladimir Ashkenazy

Vad kan dagens tonsättare lära av de gamle?

Kansliet

Kammarmusikförbundet Kansli
Christina Sejmo

Telefon och e-post

072-7018777
kansli (at) kammarmusikforbundet.se